Polityka

Kazimierz Turaliński: Komisja Śledcza w ślepej uliczce

By | Czerwiec 16th, 2017|Polityka|

Szefowa komisji ds. Amber Gold dzieli się sensacyjnymi informacjami o udziale ABW w aferze... Zatem przypominam mój artykuł sprzed kilku miesięcy, w którym te "nowości" opisuję jako informacje... które przekazałem posłom już na jesieni zeszłego roku. Posłowie za miliony odkrywają to, co od początku było im wiadome...

3197 znaki na temat jednego zdania z przemówienia Premier Beaty Szydło w Auschwitz

By | Czerwiec 16th, 2017|Polityka|

Słowa Premier Beaty Szydło wypowiedziane w Auschwitz są być może najważniejszymi słowami polskiego polityka wypowiedzianymi po II Wojnie Światowej. I wagę tym słowom przydaje właśnie kontekst miejsca. Dlaczego te słowa wzbudziły taka furię ze strony nie tylko krajowych przeciwników rządu, ale także mediów niemieckich?

Posłuszeństwo wobec niemoralnego prawa? Oddzielność państwa od instytucji Kościoła czy od Boga?

By | Czerwiec 15th, 2017|Polityka|

Wielu propagandystów pod płaszczykiem tzw. rozdzielności Kościoła od państwa, próbuje przemycić ideę całkowitego odcięcia władz państwowych od wiary, od Boga i jego naturalnych praw. Uporządkujmy kilka kwestii. Rozdzielność państwa od Kościoła znaczy oddzielenie instytucji państwowych od instytucji kościelnych. I tak też jest.

Adam Słomka: Dlaczego w czerwcu 2017 zostałem więźniem politycznym?

By | Czerwiec 15th, 2017|Polityka|

Właśnie wyszedłem z wiezienia. Ściślej z aresztu śledczego w Katowicach. W czasach dobrej zmiany rodzi się pytanie: jak to możliwe, że zbrodniarze komunistyczni i najwięksi aferzyści pozostają bezkarni a działacz opozycji niepodległościowej zostaje pozbawiony wolności? Sprawa jest prosta. Wymiar sprawiedliwości III RPRL pozostaje fikcją. Jest żywym reliktem kadr PRL-u i umowy Okrągłego Stołu z Magdalenki.

Na co czeka prezydent Duda

By | Czerwiec 12th, 2017|Polityka|

Gdy przeczytałam wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, że „Jeżeli kwestia uchodźców będzie nadal podnoszona w prze­strzeni międzynarodowej, UE, będą próby przymusza­nia nas, nacisków na pol­skie władze na przyjmo­wanie uchodźców, to wte­dy głos społeczeństwa jest niezwykle istotny”. Stwierdził, że „je­śli referendum konstytucyj­ne uda się przeprowadzić zgodnie z planem, wów­czas sam wystąpi do Se­natu z propozycją referen­dum dotyczącego [...]

Google+