Polityka

Poseł prof. Józef Brynkus: Tadeusz Mazowiecki nie zasłużył aby Sejm czcił jego pamięć specjalną uchwałą

By | Kwiecień 23rd, 2017|Polityka|

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając wybitną rolę premiera Tadeusza Mazowieckiego, oddaje hołd pierwszemu niekomunistycznemu premierowi Polski" - taką uchwałę na 40. posiedzeniu przyjął Sejm III RP... Czemu za jej przyjęciem głosowała część posłów PiS? Nie bardzo rozumiemy... A jak było z jej uchwaleniem? - Klub Nowoczesnej złożył w Sejmie projekt uchwały w sprawie uczczenia 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego. Podczas pierwszego czytania poselskiego projektu uchwały na Komisji Kultury i Środków Przekazu przekonywałem parlamentarzystów, aby opowiedzieli się przeciw przedłożonemu projektowi - tłumaczy parlamentarzysta Kukiz'15. - Przypomniałem w swoim wystąpieniu, że Pan Tadeusz Mazowiecki zaangażował się w budowanie systemu komunistycznego w Polsce po 1945 roku. Pisał propagandowe teksty z których nigdy się nie wycofał. Zgodnie z życzeniami władz PRL, napisał haniebny artykuł oczerniający biskupa kieleckiego, Czesława Kaczmarka i kościół katolicki w Polsce. Po 1989 jest odpowiedzialny za grubą kreskę, która uniemożliwiła ukaranie zbrodniarzy komunistycznych w III RP. Jest też twórcą patologicznego systemu, który funkcjonuje do dzisiaj - podkreśla poseł prof. Józef Brynkus, który jest historykiem i wykładowcą UP w Krakowie.

Manipulacje pod napięciem – kto jest dwutorowym słupem dla Chińczyków? Pinggao „na wnuczka”?

By | Kwiecień 22nd, 2017|Polityka|

Okazuje się że opisywana przez nas sprawa kontrowersyjnej działalności grupy osób przedstawiających się jako oddział chińskiej firmy Pinggao Group Co. Ltd z siedzibą w Henan, w Chinach, dokonującej na terenie gminy Dobra bezpodstawnego wytyczenia trasy przebiegu dwutorowej linii energetycznej 220KV, co spotyka się z pełną akceptacją władz gminy. Te, ochoczo nie żądając nawet okazania przez tę grupę stosownych pełnomocnictw do budowy dwutorowej linii 220kV po gruntach gminy Dobra od polskiego inwestora PSE S.A. dla chińskiej spółki, którą rzekomo reprezentują, zorganizowały im szereg spotkań z mieszkańcami, których grunty mają być przebiegiem tej linii obciążone. Legitymizując tym tym samym działalność grupy w oczach mieszkańców, przystąpiły pospiesznie do przeforsowania na najbliższej sesji Rady Gminy uchwały o przystąpieniu do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy celem uchwalenia wskazanej trasy przebiegu linii. Władzom gminy w pośpiesznym forsowaniu projektu nie przeszkadza fakt pominięcia w prezentacji przebiegu linii opinii społeczności osiedla Małe Wołczkowo, w którego bezpośrednim sąsiedztwie na styku z działkami budowlanymi linia ta jest wytyczona, nie licząc się ze zdaniem tej społeczności.

Płk. Piotr Wroński: Dlaczego nikt nigdy nie wyjaśni zamachu w Smoleńsku?

By | Kwiecień 22nd, 2017|Polityka|

Zamach na państwo wynika z niedopełnionych procedur. Uważam, że było to intencjonalne z przyczyn wymagających wyjaśnienia. To konkretne działanie (zaniechanie jest działaniem) konkretnych ludzi w konkretnych miejscach. Odpowiedzialni są za to konkretni ludzie, na konkretnych stanowiskach i ich ówczesny szef, czyli były premier rządu Donald Tusk.

WNIOSEK O NADANIE Adamowi Słomce Krzyża Komandorskiego OOP

By | Kwiecień 22nd, 2017|Polityka|

Dotychczasowa działalność Adama Andrzeja Słomki daje podstawy do odznaczenia go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (II klasy). Podkreślając zasadność niniejszego wniosku zostanie on upubliczniony w celu zbierania elektronicznych głosów poparcia. Pokażmy byłemu opozycjoniście i więźniowi politycznemu III RP, że doceniamy jego zaangażowanie. Nie stój z boku i podpisz petycję.

W samo południe

By | Kwiecień 19th, 2017|Polityka|

Odebranie niezawisłości to wg Łozińskiego odebranie sędziom wyłącznej możliwości decydowania o tym, kto zostaje sędzią! Podążając tym samym tokiem myślenia powinniśmy żądać, żeby o tym, kto zostaje posłem na kolejną kadencję decydował.. aktualny poseł. Kto zastąpi ministra może rozstrzygać jedynie ten sam minister.

Z czyjej inicjatywy,kiedy i po co rozpoczęto negocjacje w sprawie porozumienia FSB-SKW?

By | Kwiecień 19th, 2017|Polityka|

Do Was państwo żurnaliści płci obojga kieruję te słowa. Uczestniczyliście w manipulacji, bezczelnym cyrku sobiepaństwa, braku szacunku dla Polaków, a także w kolejnej "kolacji u Sowy", tylko, że "to nie wy jedliście, ale was jedzono". Co więcej, dzięki wam Pan Właściciel et consortes mógł znów pokazać niewolnikom ich miejsce. Pomogliście mu w tym, bo bez was by tego cyrku nie było. Garść lajków wyczyści sumienia? Pewnie tak.

Google+