W dniach 5-6 czerwca 2016 roku w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie odbył się Ogólnopolski Festiwal Otwartej Edukacji.

Do Warszawy przybyli uczniowie z opiekunami z 39 szkół z różnych miast i wsi, aby podsumować dwuletnią pracę w Projekcie Przestrzenie Edukacji 21. Otwieramy szkołę! Przy współpracy partnerów z Polski, Szwecji, Niemiec.

W zdarzeniu wzięli udział eksperci z Holandii, przedstawiciele MEN, stowarzyszeń nauczycielskich, Federacji Stowarzyszeń Nauczycielskich.

Festiwal otworzyła Agata Łuczyńska, Prezeska Szkoły z Klasą i główna organizatorką Przedsięwzięcia, życząc zebranym nabycia nowych doświadczeń.

Alicja Pacewicz, wiceprezeska Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, w swojej wypowiedzi odwołała się do piętnastoletniej historii Szkoły z Klasą, przypominając zasady obowiązujące w Szkole z Klasą, mianowicie:

  • Każdy uczeń ma być uczony dobrze,
  • Oceniać należy sprawiedliwie,
  • Szkoła uczy krytycznego myślenia, zrozumienia świata i rozwiązywania realnych problemów,
  • Szkoła rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania dla dobra innych  i dla dobra wspólnego,
  • Pozwala uczniom uwierzyć w siebie,
  • Przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i Internetem, wprowadza w świat kultury.

Szkoła z Klasą, jak mówiła p. Prezes, wyrównuje szanse edukacyjne, motywuje uczniów do pracy, angażuje ciało i umysł, rozwija pasje i kompetencje XXI wieku, pozwala wykorzystywać wiedzę w praktyce, uczy krytycznego myślenia, pozwala na współdecydowanie, zapewnia bezpieczeństwo i zaufanie, dba o dobre relacje i komunikację, rozwija kulturę dziecka, otwarta jest na współpracę ze środowiskiem.

Podczas prezentacji  uczniowie w większości ze szkół podstawowych ale też z gimnazjów, liceum, technikum mieli okazję zaprezentować swoje pasje  sportowe, aktorskie, informatyczne, szachowe i  umiejętności ponadprzedmiotowe jak programowanie, prezentowanie, kodowanie, dowodzenie, praktyczne rozwiązywanie problemów, samodzielne zdobywanie wiedzy, wykorzystanie wiedzy w praktyce, praca w zespole, kreatywność, odkrywanie, projektowanie, eksperymentowanie, innowacyjność.

Prezentowali różne metody aktywizujące i formy pracy, z wykorzystaniem zmysłów, ruchu, usprawniających ciało i umysł. Imponujące były wypowiedzi uczniów, szczególnie najmłodszych w roli przewodników, instruktorów, nauczycieli. Z przyjemnością korzystałam z ich instruowania, jak uruchamiać wyobraźnię i zmysły, jak nauczyć się gry w szachy. Przypomniałam sobie ćwiczenia ruchowe i sportowe z dzieciństwa. Podziwiałam ich samodzielność, kulturę wypowiedzi, zaufanie, wysoką samoocenę, sprawność fizyczną. Przekonali mnie, że zasady obowiązujące w Szkole z Klasą są żywe.

Ale czy wszystkie?

Rozmowa z nauczycielami podcięła mi skrzydła. Okazało się, że dzieci realizują program Szkoły z Klasą na zajęciach pozalekcyjnych, a więc grupa uczniów.

A co z pozostałymi. Rozwiązują pseudotesty, piszą sprawdziany, ,,wkuwają” często niepotrzebną wiedzę, rozwiązują w klasach I-III setki ćwiczeń narzuconych przez wydawnictwa, z których wykonania, jak mówią nauczyciele, są rozliczani przez dyrektorów, samorządy i rodziców,  nudzą się na lekcjach, nie lubią wyczynowych lekcji wf . Czy o to chodzi Organizatorom Szkoły z Klasą, jak powiedział Piotr Pacewicz, szkoły ludzkiej? Organizatorzy Festiwalu zwrócili się z delikatną sugestią do Przedstawicieli MEN, że w każdej szkole każdy uczeń powinien być dobrze uczony jak mówi pierwsza zasada Szkoły z Klasą.

Autor: Maria Gudro-Homicka
Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów