Zbulwersowani postawą Ministerstwa Energii górnicy wzywają o wycofanie się z likwidacji kopalni „Krupiński”. W swoim liście nie przebierają w słowach. – KWK „Krupiński” ma przyszłość. Nie ma jednak woli lub chęci ze strony rządzących, aby dopuścić tę możliwość. Przypomina to historię kury znoszącej złote jaja, którą postanowiono ubić na rosół – pisze Patryk Kosela w imieniu górniczej braci do Premier Rządu Beaty Szydło. – Nie ma moralnego i ekonomicznego uzasadnienia dla zamykania kopalni bogatej w ogromne – jedne z największych w Polsce – złoża węgli koksowego, półkoksowego i energetycznego oraz w metan. (…) W tej sprawie nie można kłaniać się ani przed banksterami, ani przed Unią Europejską – podkreśla rzecznik prasowy Komisji Krajowej WZZ „Sierpień 80” w liście do szefowej polskiego rządu.

Katowice, 28 marca 2017 roku

 

WEZWANIE DO RZĄDU

o wycofanie się z likwidacji kopalni „Krupiński”

Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” po raz kolejny wzywa rząd o opamiętanie i wycofanie się z decyzji o likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” w Suszcu. Dla tej perspektywicznej kopalni należy znaleźć formułę pozwalającą na dalsze funkcjonowanie, celem zabezpieczenia złóż węgla i metanu, które posiada.

KWK „Krupiński” ma przyszłość. Nie ma jednak woli lub chęci ze strony rządzących, aby dopuścić tę możliwość. Przypomina to historię kury znoszącej złote jaja, którą postanowiono ubić na rosół. Jeśli Ministerstwo Energii nie widzi dalszego miejsca dla kopalni „Krupiński” w strukturze Jastrzębskiej Spółki Węglowej, to należy wypracować formułę pozwalającą na fedrunek poza tą spółką. Jest przecież wielu ekspertów wskazujących szanse dla kopalni w Suszcu i to, że może być ona zyskowna. Co ważne, wielu z tych ekspertów i obrońców kopalni znajduje się w szeregach partii rządzącej.

WZZ „Sierpień 80” zwraca się bezpośrednio do Pani Pani Premier Beaty Szydło jako córki górnika o podjęcie bezzwłocznej interwencji w tej sprawie.

Pani Premier, doskonale pamiętamy Pani solenne obietnice i przyrzeczenia z okresu kampanii wyborczej. Mamy w pamięci Pani obecność i słowa wypowiedziane podczas protestu górniczego przed kopalnią „Brzeszcze” 5 października 2015 roku. Wnosimy teraz o przyjazd i rozmowę z górnikami kopalni „Krupiński”. Czasu nie zostało dużo, skoro egzekucję niewinnej kopalni wyznaczono na dzień 1 kwietnia.

Nie ma moralnego i ekonomicznego uzasadnienia dla zamykania kopalni bogatej w ogromne – jedne z największych w Polsce – złoża węgli koksowego, półkoksowego i energetycznego oraz w metan. Wartość i istotność metanu jest obecnie niedoceniana. Warto pamiętać, że to na tej kopalni jako pierwszej wykorzystano silniki do przetwarzania metanu w energię elektryczną. Również w „Krupińskim” pracowano nad innowacyjnymi metodami wykorzystania tego ogromnego bogactwa naturalnego, jakim jest metan. Należy więc zadać sobie pytanie, komu zależy na tym, byśmy utracili do niego dostęp?! To wartość dziesiątek miliardów złotych!

Polsce już brakuje węgla. Likwidacja kolejnych kopalń tylko pogorszy ten stan i realnie zagrozi bezpieczeństwu energetycznemu państwa. Czy chodzi o to, aby uzależnić się od importu węgla z Rosji? Czy Polska jest na tyle bogata, by pozwalać sobie na pozostawienie pod ziemią tego dobra narodowego? Żaden bank nie ma prawa decydować o jego unicestwieniu i żaden polityk nie ma prawa się na to zgadzać!

W tej sprawie nie można kłaniać się ani przed banksterami, ani przed Unią Europejską. Rząd wielokrotnie podkreślał, że to, co jest zawarte w notyfikacji pomocy publicznej przez Komisję Europejską – nie jest ostateczne. Nie wyobrażamy sobie jako środowisko górnicze i związkowe, aby Polska pod dyktando Unii Europejskiej likwidowała własne miejsca pracy i niszczyła własny potencjał gospodarczy. Takiej UE nie potrzebujemy, a rząd powinien tego typu dyktatowi stanowczo się przeciwstawić.

Nie wolno zapominać, że kopalnia „Krupiński” w Suszcu to jedyny duży pracodawca w tym powiecie. Jej likwidacja oznacza nie tylko likwidację dwóch tysięcy miejsc pracy, ale również kilku tysięcy w otoczeniu kopalni. Będzie to kataklizm dla lokalnych społeczności.

Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80” wzywa – jak we wstępie – do natychmiastowego wstrzymania wykonania decyzji o likwidacji KWK „Krupiński” w Suszcu z dniem 1 kwietnia br. Należy pozyskać czas na znalezienie formuły dla dalszego funkcjonowania tej kopalni. Póki na kopalnianej bramie nie zawiśnie kłódka – nigdy nie jest za późno. W górnictwie nadzieja umiera ostatnia.

/ za Komisję Krajową /

                                                                       PATRYK KOSELA
                                                                       Rzecznik prasowy
                                                                       Komisji Krajowej WZZ „Sierpień 80”

Fot. suszec.pl