Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 27 kwietnia 2017 roku ustawę, która zakłada powołanie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP, złożonego z najwyższych władz Rzeczypospolitej, w tym prezydenta, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, premiera i wskazanych w ustawie członków Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ustawa zakłada, że w przygotowaniu Narodowych Obchodów powinny brać udział partie polityczne i inne ugrupowania.

Zgodnie z ustawą o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP celem komitetu jest stworzenie ram organizacyjnych, które umożliwią przygotowanie uroczystości odbywających się w latach 2017-2021.

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – jak poinformowała Kancelaria Prezydenta – ma odbyć się w poniedziałek o godz. 12 w Pałacu Prezydenckim. W trakcie wydarzenia przewidziane jest wystąpienie prezydenta; w posiedzeniu Komitetu weźmie udział m.in. p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Przedstawicielem PiS w komitecie będzie Marszałek Marek Kuchciński. PO będzie reprezentowała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, PSL będzie reprezentował wiceszef partii Dariusz Klimczak, a Kukiz’15 – poseł prof. Józef Brynkus. Uczestnictwa w Komitecie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości odmawia Nowoczesna. Według lidera Nowoczesnej Ryszard Petru, prezydent, który przygotował projekt ustawy, chce „upartyjnić święto narodowe”.

Poseł Ziemi Wadowickiej jest dumny, że może uczestniczyć w pracach Komitetu. – Polskę zasługuje na szacunek. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości musimy pokazać, że potrafimy się wnieść ponad podziały, by uczcić pamięć i bohaterstwo tych, którzy walczyli by Rzeczypospolita Polska wróciła na mapę Europu i Świata. Pamięć historyczna to fundament każdego państwa z ugruntowaną demokracją – mówi parlamentarzysta Kukiz’15 prof. Józef Brynkus dziennikarzom portalu Pressmania.pl

Poseł dr hab. Józef Brynkus, prof. UP Kraków w rozmowie z dziennikarzami na temat Komitetu Narodowych Obchodów 100-lecia Niepodległości podkreśla: „Jestem historykiem, moja specjalność to historia XX wieku, posiadam stosowne przygotowanie pod względem merytorycznym oraz organizacyjnym”.

W powiecie wadowickim kształtuje się środowisko patriotyczne: „Bóg i Ojczyzna”, które swoją działalnością wyprzedziło funkcjonowanie ogólnopolskiego Komitetu Honorowego. Już 8 lipca 2017 roku w Kościele zorganizowało ono koncert fortepianowy dedykowany Świętemu Janowi Pawłowi II (czytaj tutaj). Środowisko to uzyskało w swoich przedsięwzięciach patronat metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Dostając ten patronat zobowiązało się, że nie będzie go wykorzystywać politycznie. I tak z pewnością będzie.

Wadowickie środowisko patriotyczne: „Bóg i Ojczyzna” zamierza wystąpić do Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości o patronat Pana Prezydenta nad uroczystościami, które zamierza zorganizować w Wadowicach w latach 2017-2021, a które będą podkreślać doniosłość dla Polski wydarzenia z 1918 roku a także wykazywać związek miedzy chrześcijaństwem i postawą patriotyczną Polaków. Wadowice, jak wiele miejscowości w Polsce, ale też ze względu na status miejsca urodzenia i wychowania Karola Wojtyła, idealnie wpisują się w ideę obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Fot. Artur Ceyrowski