III RP jest państwem ufundowanym na nienawiści do Polaków i polskiego narodu. Jego celem jest zniszczenie narodu i przygotowanie warunków pod wrogie przejęcie przez obcych innych nacji…głównie jednej nacji. Jest to Prawda i zawsze to powtórzę nie licząc się z kosztami.

Polska stała się obiektem nienawistnego ataku komuny pierwszej, która nas nienawidziła za skuteczną obronę Wolności. Teraz zaś od lat 26 już, jesteśmy eksterminowani po prostu, zaś czynnikiem sprawczym jest tutaj to, co wylęgło się z komuny pierwszej – o wiele bardziej perfidniejszy twór, konglomerat obyczajowej degeneracji, przemocy i walki z Bogiem, działający ze wszystkich stron i w każdym momencie. Coś co wchodzi nam do domów, dusz i serc, za pośrednictwem telewizora i innych tzw. środków. To coś nienawidzi Polski, ponieważ tylko Polska zawsze była siłą, która w decydujących momentach potrafiła powstrzymać zło!

Dopóki nie powiemy sobie wprost, że komunizm jest gorszy od faszyzmu, dopóty lewacy będą się zachowywać tak, jakby walczyli w słusznej sprawie. To, że był gorszy potwierdzają statystyki, które dowodzą, że czerwoni wymordowali (i nadal mordują) więcej ludzi niż hitlerowcy i ich pobratymcy.

Dla czerwonych każdy zabity burżuj, klecha itd. to nie człowiek, tylko materiał stanowiący nawóz do uprawy komunizmu, jednakże dla cywilizowanych ludzi (do których komunistów nigdy nie należy zaliczać, przypominam) ludobójstwo bolszewickie stanowi wystarczający powód do zdelegalizowania jakiejkolwiek działalności komunistycznej i osądzania komunistycznych zbrodniarzy za najcięższe przestępstwa przeciwko ludzkości.

Autor: Magda Wrabel