Kolejne miasta w Polsce czynią starania, by upamiętnić postać płk. Ryszarda Kuklińskiego. Jesienią ubiegłego roku radni z podwarszawskiego Otwocka nazwali imieniem pułkownika jedną z otwockich ulic. Teraz grupa radnych z pobliskiego Karczewa złożyła projekt uchwały o nadanie jednemu ze skwerów na terenie miasta Karczew im. płk. Ryszarda Kuklińskiego. Chodzi o tereny położone między Osiedlem Ługi a tzw. „starym Karczewem”, na których obecnie jest usytuowany teren rekreacyjny wraz z urządzeniami do fitness. Obecnie trwają konsultacje społeczne w tej sprawie.

– Pomysł nadania nazwy temu miejscu wziął się stąd, iż jest to teren, który przybiera na znaczeniu w ostatnich latach, głównie ze względu na swoje walory rekreacyjne. Oprócz tego, coraz więcej mieszkańców Karczewa spędza tam swój wolny czas. Dlatego chcielibyśmy, aby przestał być  „bezpański” – mówi jeden z inicjatorów akcji.

Skąd w ogóle pomysł, by zyskał on nazwę płk. Kuklińskiego? – Przez ostatnie lata komunizmu, a także przez wiele lat wolnej Polski zostało nałożone swoiste „embargo” na pamięć i popularyzowanie postaci pułkownika. Uważam jednak, że to, co zrobił dla naszej Ojczyzny Kukliński, że prowadził stałą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, która w końcowym efekcie zaaowocowała powstrzymaniem inwazji nuklearnej Związku Radzieckiego na Europę Zachodnią, i uratowaniem świata od zagłady, wydaje się być wystarczającymi argumentami, by uhonorować w ten sposób tę postać – mówi radny Michał Rudzki, jeden z inicjatorów projektu.

Projekt pojawił się jakiś czas temu na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu działającej przy Radzie Miejskiej w Karczewie. Radni dyskutowali razem z działającym na terenie Karczewa Towarzystwem Przyjaciół Karczewa na temat pomysłu. Owocem rozmów była decyzja o tym, by projekt na razie został poddany konsultacjom społecznym z mieszkańcami Kaczewa. Inicjatorzy byli przychylni temu pomysłowi, bo jak stwierdzili, nie chcą robić nic wbrew woli mieszkańców. Konsultacje trwają trwają od 6 do 20 kwietnia. Z tego, co udało nam się ustalić, konsultacje są prowadzone w dwóch formach. Można głosować za pomocą ankiety papierowej wyłożonej w Urzędzie Miejskim w Karczewie, a także w formie sonadażu internetowego na stronie www.karczew.pl.

Karczew to miasto położone na południe od Warszawy w odległości ok. 35 kilometrów od strolicy. Liczy ok. 10 tys. mieszkańców. Jest to miasto z prawie pięciowiekowym stażem, gdyż po raz pierwszy prawa miejskie uzyskało w 1548 r. na mocy decyzji króla Polski Zygmunta I Starego.