Utrata kontroli nad eksploatacją polskich zasobów naturalnych, a w szczególności węgla kamiennego i brunatnego, to utrata suwerenności gospodarczej Polski na dziesięciolecia! Naczelnym zadaniem każdego rządu wzorem rządu np. Niemiec czy Izraela, powinien być ciągły wzrost standardu życia Polaków gwarantowany poprzez ciągłe dążenie do:

 • pełnego zatrudnienia w obszarach największej szansy- innowacyjne przedsiębiorstwa i usługi,
 • uzyskiwania coraz większych godziwych płac na poziomie UE,
 • rewaloryzacji emerytur i rent do poziomu ich stałej siły nabywczej
 • wysokiego poziomu edukacji, na wszystkich poziomach szkolnictwa,
 • szybkiego dostępu do wysokiej jakości usług w służbie zdrowia,
 • powszechnego dostępu do taniej kultury, rekreacji i transportu publicznego,
 • równego dostępu opozycji do publicznych środków masowego przekazu
 • maksymalnego UWŁASZCZENIA społeczeństwa,
 • Prowadzenia takiej Polityki Fiskalnej i Monetarnej, która znacząco wspierać będzie realizację powyższych celów, a nie permanentnego wywłaszczania Polaków i kreowania bezrobocia.

Wyprzedano już Banki, kluczowe firmy-NFI, Sieci Handlowe, Transport Kolejowy i Drogowy , KGHM, Stocznie, Energetykę, Cementownie, Hutnictwo  oraz ograniczono produkcję w rolnictwie (limity produkcyjne). Zlikwidowano wiele innych kluczowych firm celem likwidacji konkurencji dla firm zachodnich.

Co jeszcze zostało do wywłaszczenia ?

Lasy Państwowe , Ziemia , Zasoby naturalne, Waluta.

Rząd koalicyjny ( PO – PSL ) w najbliższym czasie planuje sprzedać :

 • ziemię od 2016 roku zgodnie z prawem UE,
 • lasy po zmianie konstytucji,
 • zasoby węgla po uchwaleniu i wdrożeniu w życie Specustawy Górniczej.
 • polską złotówkę, poprzez polityczną decyzję wejścia do strefy euro

NIC JUZ NIE BĘDZIE NASZE  ! Proces wyprzedaży nabrał tempa pod rządami Tuska – teraz jego politykę konsekwentnie kontynuuje Ewa Kopacz.

Czym będzie to skutkować w niedalekiej przyszłości?

Sprzedaż sektora energetycznego ( w tym górnictwa ) spowoduje że będziemy całkowicie uzależnieni od innych państw !

Z odzyskaniem „Wolności” w 1989 rozbudzona została perspektywa na lepszą przyszłość, która legła w gruzach w obecnej rzeczywistości. Jesteśmy ciągle oszukiwani – ale też większość społeczeństwa, poprzez brak świadomości, daje się dalej oszukiwać. Właścicielem całego majątku polskiego było ( i być powinno) tylko  wyłącznie polskie społeczeństwo, a mimo to zostało ono oszukane poprzez następujące działania rządu polskiego : •

– Obiecanie przez L. Wałęsę po zmianie ustroju, 100 mln zł dla każdego, pozostało tylko nie spełnionym przyrzeczeniem.

– Z prywatyzacyjnych bonów ponad 500 najlepszych polskich przedsiębiorstw w ramach Narodowych Funduszy Inwestycyjnych społeczeństwo otrzymało tylko grosze.

– Z prywatyzacji pozostałych kluczowych dla polskiej gospodarki instytucji      finansowych skorzystały głównie obce kapitały i elity władzy, a nie społeczeństwo.

– Sprywatyzowana kopalnia „Silesia” nie uwłaszczyła korzystając z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji polskich przedsiębiorstw jej pracowników, chociaż prawo dawało jej takie możliwości, a tylko obcy kapitał, gdzie polska kadra dzisiaj w niej pracująca nie jest traktowana partnersko, bo nie pracuje u siebie.

– Upubliczniona na GPW w W-wie dobrze zarządzana kopalnia „Bogdanka” pomimo, że miała być stale pod kontrolą SP (warunek ZZ na jej upublicznienie), już nie jest bo sprzedano wszystkie jej udziały, pomimo skokowego wzrostu produkcji, sprzedaży i zysków traci na notowaniach jej akcji, nie wypłaca oczekiwanej dywidendy częściowo uwłaszczonej załodze.

– Uwłaszczeni Górnicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Kopalni „Bogdanka” ze względu na długotrwałe, spekulacyjne działania na rzecz stałego obniżania kursu akcji ( w ciągu 3 lat spadek wartości 1 akcji ze 136 zł na 19 zł ! ), narracji rządu i mediów głównego nurtu o ciągłej dekoniunkturze na węgiel w przyszłości, pozbyła się już ich własności, sprzedając udziały  – na krótko przed wielką hossą, która niedługo już nadejdzie w tym sektorze!  KW pozbyła się również pakietu kontrolnego w Południowym Koncernie Węglowym, który jest częścią Grupy Energetycznej „Tauron”, w której SP ma już tylko niewiele ponad 30% udziału.

Celowe zaniżanie poprzez spekulacje („rynek”) wartości przez   akcji JSW ( spółki produkującej jedyny i najlepszy węgiel koksujący w Europie ). Skrajnie złe zarządzanie ( przez . zarząd z nadania politycznego), bez właściwego nadzoru właścicielskiego ze strony Skarbu Państwa JSW, której kapitalizacja po 4 latach od debiutu na giełdzie spadła prawie 7- krotnie jest na skraju totalnej utraty płynności. Akcje uwłaszczonych w 15% górników spadły z 136 do 19 zł i grozi im prawdopodobnie spadek udziału w kapitale własnym, (po sprowokowanym przez zarząd JSW strajku, tak ochoczo niezgodnie z prawem podtrzymanym przez liderów głównych central ZZ) i konieczności jej dokapitalizowania – cel przejęcie kontroli przez  obce ręce pod pretekstem ratowania miejsc pracy ! Obecnie taki właśnie proces rozpoczął się w Kompanii Węglowej i KHW– pod przykrywką kolejnej „restrukturyzacji”

Rentowność  sektora czyli poziom uzyskiwanych zysków wynika tylko i wyłącznie z maksymalizowania przychodów i optymalizowania kosztów działalności operacyjnej, natomiast konkurencyjność  głównie polega na niskim koszcie  wydobycia 1 tony węgla o pożądanych przez klienta parametrach.

Skoro celem wszystkich programów restrukturyzacyjnych polskiego górnictwa było jego urentownienie i doprowadzenie do międzynarodowej konkurencyjności, to dlaczego drastycznie ograniczano a nie maksymalizowano poziomu przychodów? Wiodący producenci węgla energetycznego na świecie systematycznie zwiększają produkcję a my zredukowaliśmy o ponad 100 mln t poziom rocznego wydobycia w Polsce, co najbardziej miało wpływ na skokowy wzrost jednostkowego kosztu wydobycia i było jedną z głównych przyczyn pozbawienia polskiego węgla międzynarodowej konkurencyjności.

Dlaczego nie optymalizowano kosztów, a je drastycznie zawyżano poprzez rażące marnotrawstwo, niegospodarność, zakup opcji,  brak właściwej logistyki dostaw, paraliżu decyzyjnego, akceptowania mocno zawyżonych cen  przy zakupie materiałów i urządzeń, prowadzenia eksploatacji niezgodnie z techniką górniczą, zaniedbań związanych z pogarszaniem parametrów rynkowych węgla, wyprowadzania newralgicznych informacji i rentownych działalności do firm obcych, alokacji ciągle brakujących kapitałów w obszary nie związane z modernizacją wydobycia, tolerowanie zatrudnienia tych, którzy nie tworzą wartości dodanej, a ciągłej redukcji tych, którzy ją potrafią wytworzyć ?.

Nieuzasadniony wzrost kosztów był głównym drugim czynnikiem, który zadecydował o wzroście kosztu jednostkowego, który obniżył naszą konkurencyjność.

Ewidentnie mamy do czynienia z próbą przekazania,  za rażąco zaniżoną cenę, w stosunku do przyszłych zysków możliwych do osiągnięcia poprzez zastosowanie Czystych Technologii Węglowych (CTW)  najefektywniejszej infrastruktury kopalnianej do użytkowania przez „przyszłych użytkowników” polskich zasobów węgla, a także dalszą bezwzględną próbę prywatyzacji polskich kopalń i udzielaniu koncesji na eksploatację węgla na rzecz prawie wyłącznie kapitału obcego a nie narodowego. Nie wykazywanie w sprawozdaniach finansowych majątku Spółek górniczych tj. wartości nie wycenionych zasobów węgla, oraz wartości nie wycenionych kwalifikacji i umiejętności pracowników kopalń, które warte są dziesiątki miliardów złotych.

Zaniechanie to jest celowe, by obniżyć kapitały własne wszystkich Spółek Węglowych, doprowadzić do utraty zdolności kredytowej, a w następstwie płynności finansowej, by straszyć górników i społeczeństwo bankructwem i utratą miejsc pracy. Tylko tym zakamuflowanym sposobem mogą bezpiecznie, bezkarnie i za bezcen, kosztem dochodów do Skarbu Państwa,  sprzedać nasze już ostatnie, najcenniejsze dobro narodowe. Największym jednak oszustwem obecnego rządu koalicyjnego PO i PSL jest skrzętnie ukrywany fakt, że prywatyzując górnictwo w ten sposób, wyprowadza się , nie tylko ogromny majątek narodowy, ale głównie wyprowadza się ogromne zyski w przyszłości.

Kto raz przekaże prawa do użytkowania (koncesje)polskich złóż ten nigdy już ich nie odzyska!!!

Autor tekstu: Krzysztof Tytko

Komentarz wydawcy

Polski (?) rząd rozsprzedaje nasz kraj ! Teraz czas na górnictwo ?

Kilka przykładów działań prezesa Zagórowskiego prawdopodobnie pod silną presją Skarbu Państwa :  oddanie do budżetu państwa 5,5 mld złotych z prywatyzacji , zakup przez JSW za 1,5 mld kopalni Knurów – Szczygłowice, który chwilowo uratował Kompanie Węglową przed utratą płynności finansowej, która i tak nastąpiła. Opłacanie firm doradczych – miliony złotych wyprowadzane w ten sposób z kasy Jastrzębskiej Spółki Węglowej ! Oczywiście firmy doradcze prowadzone przez znajomych prezesa i członków zarządu !

Każdy z prezesów ma firmę i rozlicza się ze spółką jako firma, by ominąć ustawę kominową ograniczającą ich zarobki. Publicznymi pieniędzmi sowicie opłacano z JSW wszelakie ekspertyzy doradcze dla kolegów prezesa Zagórowskiego. Wszystko odbywa się zgodnie z prawem, ale pozostają do osądzenia kwestie etyczne ludzi na tak wysokich stanowiskach. Z dokumentów, jakimi dysponują związkowcy wynika, że obecny prezes Kompanii Węglowej – Krzysztof Sędzikowski, doradzał Jastrzębskiej Spółce Węglowej i zarabiał na tym kilkaset tysięcy złotych. Zlecenia od 2011 roku wystawiał mu Jarosław Zagórowski(zarobki w skali roku – 1mln 400 tys. złotych), prezes JSW. Były wiceprezes  Andrzej Tor w 2013 roku odszedł z JSW i dostał 916 tys. zł odprawy. Mimo że nie pracował w JSW, otrzymywał tzw. zlecenia doradcze, za co dostał 240 tys. zł od prezesa Zagórowskiego.

Ponadto : prezes Jarosław Zagórowski prowadził pod firmą ,,Jarosław Zagórowski ” działalność gospodarczą, zarejestrowaną 18 listopada 2011 roku. Zastawiającym jest fakt, że tego samego dnia, co ówczesny prezes JSW, działalność gospodarczą zarejestrowało również dwóch wiceprezesów, którzy otrzymywali zlecenia od JSW !

TAK SIĘ BAWIĄ NA NAJWYŻSZYCH SZCZEBLACH!!!

Warto jeszcze wspomnieć o pakiecie klimatycznym , który nasi rządzący podpisali bez zastanowienia. To kolejny cios w polskie górnictwo. Także ciągłe tłumaczenie że Skarb Państwa nie może ratować polskich kopalń poprzez dotacje – gdyż jest to niedozwolona pomoc publiczna, na którą nie pozwalają przepisy UE. Niemcy od lat dotują swoje kopalnie…oni mogą ratować i dbać o strategiczny sektor jakim jest energetyka, my nie ? Za rządów PO i PSL wzrasta ciągle, i tak już ogromne,  opodatkowanie wydobywanego węgla !

Powyższe fakty pokazują że działanie polskiego rządu, pani Ewy Kopacz, jest jak najbardziej świadome ! Dąży do wyprzedania za bezcen tego co najcenniejsze – polskiego bogactwa naturalnego.

Jeszcze co do słynnych przywilejów i kosmicznych zarobków górników – nie wierzcie w propagandę. Media głównego nurtu dostały zadanie skłócenia poszczególnych grup społecznych, zawodowych, abyśmy nie mogli się zjednoczyć w celu obalenia tego (nie)rządu ! Nie ulegajmy – jak za komuny – populistycznej propagandzie ! Nie dajmy się perfidnie oszukiwać ! To nie górnicy zarabiają za dużo, lecz wszyscy zarabiający niewiele ponad tysiąc złotych – ZA MAŁO ! To nie górnikom żyje się za dobrze, lecz tym wszystkim wyzyskiwanym w zagranicznych marketach i innych miejscach, nasze władze państwowe zgotowały podłe życie.

CZAS OBUDZIĆ SIĘ i ZROBIĆ Z TYM PORZĄDEK !