Bóg – Honor – Ojczyzna – na sztandarach!  Polacy! Jeśli miła Wam Ojczyzna wolna od mediów w cudzoziemskich rękach, od banków z właścicielami w innych krajach niż Polska, od sprzedawczyków i szubrawców, którzy rozsprzedali i rozkradli naszą Umiłowaną Najjaśniejszą Rzeczpospolitą, wzywamy Was! Jak nasi przodkowie onegdaj w Barze, tak my się zjednoczmy się pod sztandarami Komitetu Obrony Polski. Razem możemy więcej!

„Co kochać” Wacława Bełzy niech będzie drogowskazem:

Co masz kochać? pytasz dziecię,
Co dla serca jest drogiego?
Kochaj Boga, bo na świecie,
Nic nie stało się bez Niego.

Kochaj ojca, matkę twoją,
Módl się za nich co dzień z rana,
Bo przy tobie oni stoją,
Niby straż od Boga dana.

Do Ojczyzny, po rodzinie,
Wzbudź najczystszy żar miłości:
Tuś się zrodził w tej krainie,
I tu złożysz swoje kości.

W czyim sercu miłość tleje,
I nie toczy go zgnilizna,
W tego duszy wciąż jaśnieje:
Bóg, rodzina i Ojczyzna!