Patologie czas przerwać. – Kopalnie zrzeszone w Polskiej Grupie Górniczej kolejny miesiąc zbyt mało wydobywają! – grzmią związkowcy z WZZ „Sierpień 80” i podają przyczyny. Ich zdaniem to złe zarządzanie zarówno na poziomie spółki jak i samych kopalń. Związkowcy chcą jak najszybszego spotkania w tej sprawie z ministrem energii, Krzysztofem Tchórzewskim. Wysłali właśnie do niego list informujący o sytuacji w PGG i zapraszający na rozmowy.

Katowice, dnia 11.04.2017 r.

                                                                  Minister Energii
                                                                  Krzysztof Tchórzewsk   

 

Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” – Konfederacja w Katowicach zwraca się z wnioskiem o zorganizowanie pilnego spotkania w sprawie sytuacji w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o.

Niewydolność produkcyjna, systematyczne trwające od miesięcy nierealizowanie planów wydobywczych, błędy popełniane przez kierujących procesami wydobywczymi, zarówno na szczeblu Spółki, jak i kopalń zespolonych, powodują pogorszenie się sytuacji Spółki.

Tylko w trakcie trzech miesięcy bieżącego roku Grupa nie zrealizowała wydobycia na poziomie 1 mln ton węgla. Także pozostałe wskaźniki (tj. roboty przygotowawcze, koszty wydobycia) nie napawają optymizmem.

Pogłębianie się zapaści i nierealizowanie wydobycia na założonym w biznesplanie poziomie (150 tys. ton na dobę, podczas gdy wydobywa  się nieco ponad 100 tys. ton) oznacza na tyle znaczący ubytek przychodów, iż zagraża to prawidłowemu funkcjonowaniu Spółki.

Liczne interwencje, podejmowane na poziomie Zarządu Spółki, nie przynoszą spodziewanych efektów, w związku z powyższym WZZ „Sierpień 80” wnosi o jak najszybsze spotkanie z p. Ministrem w PGG Sp. z o.o.

 

Przewodniczący Komisji Zakładowej
WZZ „Sierpień 80” w PGG Sp. z o.o.
Przemysław Skupin

 

Do wiadomości:

  • Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski
  • a/a

Fot. Kazimierz Zieliński