Ruszyła medialna machina, której celem jest zdeprecjonowanie działań jakie podejmuje w Sejmie Paweł Kukiz ze swoimi posłami. – NIGDY nie mówiłem o planach wystąpienia Polski z UE. Mówiłem dziennikarzowi Wirtualnej Polski, że rozważamy poddanie pod obrady Sejmu projektu UCHWAŁY o możliwości rozpisania referendum w sprawie wystapienia z „Unii” gdyby Unia Europejska chciala prowadzić przeciw Polsce postępowanie w związku z naruszeniem art. 7 „Traktatu unijnego”. To ogromna różnica i wystarczająco jasna dla każdego przeciętnie rozgarniętego człowieka – pisze Paweł Kukiz, przewodniczący klubu parlamentarnego Kukiz’15.

Jednocześnie wyjaśnia jakie zamierza podejmować działania. – Uchwały chcemy a nie referendum!!! Mniej więcej tak ten projekt miał wyglądać. Przeczytajcie uważnie, proszę – zachęca Paweł Kukiz i prezentuje projekt uchwały, który zamierza wprowadzić pod obrady Sejmu klub parlamentarny Kukiz’15.

Uchwała (projekt):

Sejm Rzeczypospolitej oświadcza, że w wypadku uruchomienia przeciw Polsce procedury przewidzianej art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, podejmie kroki w celu przeprowadzenia referendum na temat dalszej przynależności naszego kraju do Unii Europejskiej.

Uzasadnienie:

Polska jest krajem demokratycznym, który wniósł wielki wkład w dzisiejszą wolność i pomyślność narodów Europy. To od Polski zaczęło się zwycięstwo wolnego świata w zimnej wojnie. Zwycięstwo to pozwoliło państwom zachodniej Europy na zmniejszenie wydatków obronnych i przekierowanie ogromnych sum pieniędzy na inwestycje, politykę społeczną, wzrost konsumpcji.

Sensem współpracy europejskiej jest solidarność i wzajemne umacnianie niepodległości naszych państw. Próba jej naruszania – pozbawia instytucje, które to robią jakiejkolwiek legitymacji. Tym bardziej, gdy obecne władze Unii Europejskiej ponoszą odpowiedzialność za kryzysy, które wprost uderzyły w bezpieczeństwo wielu naszych krajów, m.in. za realizację utopii unii walutowej, która doprowadziła do dramatycznego kryzysu finansowego, i za postępujący kryzys imigracyjny.

Zasadnicze cele niniejszej Uchwały to ochrona niezbywalnych suwerennych kompetencji Rzeczypospolitej i uświadomienie władzom UE skutków ich polityki, lekceważącej godność poszczególnych państw Europy i dobro wspólne jej narodów.