W polskim wydaniu Newsweeka z dn. 16.03.2015 ukazał się artykuł na temat Andrzeja Dudy, kandydata na na urząd Prezydenta. W artykule tym autorzy użyli antypolskiego stereotypu “Polaka-antysemity” do dyskredytacji Andrzeja Dudy.

W tekście tym znalazł się fragment na temat żydowskiego pochodzenia teścia Andrzeja Dudy – Juliana Kornhausera, polskiego poety. Z kontekstu w jakim umieszczono ten wtręt wynika, że autorzy artykułu uważają, że poinformowanie publiczności o tym, ze ktoś ma relacje z Żydami jest dla tego kogoś kompromitujące, oraz – co jest już zupełnie niesłychane, lecz równocześnie wskazujące na stan umysłów w redakcji Newsweeka – że poinformowanie Polaków o tym, że Andrzej Duda ma teścia pochodzenia żydowskiego powinno spowodować w oczach wyborców dyskredytację jego kandydatury – czyli redakcja Newsweeka użyła rasistowskiego stereotypu “Polak=antysemita” do tego, żeby poruszyć opinię publiczną przeciwko Andrzejowi Dudzie. Redaktorom z Newsweeka wydaje się, ze Polacy są antysemitami. Pora redaktora Lisa i spółkę otrzeźwić z antypolskiego i antysemickiego zaślepienia.

Poniżej zamieszczamy list do właścicieli polskiej edycji Newsweeka, z kopią do właścicieli marki Newsweek. W przypadku braku reakcji będziemy eskalować. Nie może być tak, żeby kalumnie przeciwko Polakom pozostały bezkarne.

Pełna treść tekst listu:

Dr. Mathias Döpfner
Chairman and CEO
Axel Springer SE

Axel Springer Str. 65
10888 Berlin

information@axelspringer.de

 

Warszawa, 19.03.2015

 

 

Szanowny Panie Prezesie,
W  wydaniu polskiego Newsweeka z 16 marca 2015 ukazał się artykuł na temat jednego z kandydatów na stanowisko prezydenta Polski – Andrzeja Dudy.

W tekście tym znalazł się następujący fragment:

„Dlaczego akurat Unia Wolności? Czyżby wpływ na ówczesne polityczne wybory Andrzeja Dudy miał jego teść, znany poeta i krytyk literacki prof. Julian Kornhauser? W 1994 r. Duda ożenił się z jego córką Agatą. Julian Kornhauser, z pochodzenia Żyd, w jednym ze swoich wierszy rozliczał się z Polakami biorącymi udział w pogromie kieleckim, za co przez prawicowców został okrzyknięty polakożercą”

W imieniu tysięcy członków i sympatyków Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom chciałbym zapytać kierownictwo wydawnictwa Axel Springer czy wykorzystywanie przez zatrudnianych w nim dziennikarzy   stereotypów antysemickich jest standardem obowiązującym w Waszym wydawnictwie? Co więcej – czy niemieckie wydawnictwo goszczące w Polsce może  używać argumentu o żydowskim pochodzeniu w debacie wyborczej?

Artykuł w Newsweeku ukazał się w tym momencie kampanii wyborczej,  w którym urzędujący prezydent zaczął tracić  poparcie, a pretendent – znacząco zyskiwać. Newsweek tym artykułem włączył się w kampanię wyborczą po stronie urzędującego prezydenta i  chcąc zdyskredytować konkurenta,  użył  rasistowskiego stereotypu „Polaka antysemity”: pokazanie Andrzeja Dudy jako mającego związek z Żydami według Newsweeka miało Andrzeja Dudę skompromitować. Świadczy to o tym, że redakcja Newsweka uważa, że relacje z Żydami są kompromitujące, a więc wyznaje zasady wprowadzone w Norymberdze w 1935 roku.

Tego rodzaju publikacje nie służą dobrosąsiedzkim relacjom między Niemcami i Polską. Co więcej – czy redakcja Newsweeka i wydawnictwa Axel Springer policzyła wszystkie straty, które poniesie na skutek takiej publikacji?

Wzywamy do przeproszenia  polskich czytelników  zarówno przez redakcję Newsweeka jak i wydawnictwo. W przypadku braku reakcji w ciągu 7 dni od daty otrzymania tego pisma (wysłanego pocztą elektroniczną) zastrzegamy sobie podjęcie dalszych kroków, bolesnych dla Axel Springer i redakcji Newsweeka

Z poważaniem

/-/ Maciej Świrski
Prezes Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom
maciej.swirski@reduta-dobrego-imienia.pl
+48 502 733 189

—-

image

Zapraszam do wstępowania do Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom. Formularz jest na stronie Reduty http://reduta-dobrego-imienia.pl/?page_id=2.