Wiesz Małgosiu, pomysł napisania tej książki siedział we mnie od lat. I gdy Przyjaciel zaproponował mi współpracę, do gigantycznego materiału ikonograficznego, jaki posiadał, bez wahania przyjąłem propozycję.  Burza mózgów i… wyszło. Myślę, bez fałszywej skromności, pierwsze niezafałszowane opisanie dziejów tego Miasta. To znaczy, będąc sprawiedliwym, niezafałszowane ukazały się jakieś 80 lat temu. A przecież tyle się potem wydarzyło, o sprawach miasta nie wolno było pisać, a i teraz tylko delikatnie, dla potrzeb geopolitycznych. My, nie zważając na ostrzeżenia…

LWÓW okładka IIKsiążka ma około 400 stron, a winna mieć ponad tysiąc. Zawiera osiemset ilustracji. Ograniczenie stron nie jest winą autocenzury. To uwarunkowania kosztowe, by mogła trafić do przeciętnego odbiorcy. Bo ci, zamożni, przeważnie nie czytają. Nie chcieliśmy stworzyć dzieła do postawienia na półce. Tak jak i Ty, gdy tworzyłaś swe piękne wotum dla Świętego Jana Pawła II – „Dokąd Zmierzasz/ Where Are You Headed”. Zadedykowałaś Papieżowi zapowiedzianego  przez Wieszcza urodzonego nieopodal Lwowa, ziemiach ukradzionych, w Krzemieńcu. Jak widać wszystko się mieści w jednym kręgu.

Nie przypadkowo odwołuję się do Twej książki. Została ona głosami przeszło 10 tys. internautów uznaną Najlepszą Książką Katolicką 2014 roku. Nasza ma szansę do niej dołączyć w kategorii książki historycznej. Głosować mogą wszyscy, którym bliska jest prawda i historia polskiego miasta Lwów.  Niecnie ten krótki do Ciebie list wykorzystam dla promocji naszej najnowszej książki. Tu głęboki ukłon do Czytelników i Ciebie. Proszę, zagłosujcie. Adres: klikając TUTAJ. Co więcej?  Obaj autorzy liczą na życzliwe przyjęcie naszej pracy.

Dobrej lektury. Tobie, Bliskim i Przyjaciołom – Z uszanowaniem Ryszard Jan Czarnowski, autor

 

Ryszard Jan CzarnowskiRYSZARD JAN CZARNOWSKI
Grafik. Pisarz niezależny. Teoretyk sztuki.  Wykształcenie  „prezydenckie” – studia  bez   dyplomu.  Od schyłku lat siedemdziesiątych związany z książką i wydawnictwami opozycji demokratycznej. Autor projektów ulotek, znaczków podziemnej poczty Solidarność, tekstów do druków drugoobiegowych. Członek Komitetu Katyńskiego i Kręgu Pamięci Narodowej założonych przez Stefana i Andrzeja Melaków. ( Stefan Melak poległ w Katastrofie Smoleńskiej  2010).  Przez prezesa Komitetu Katyńskiego obdarzony tytułem Obrońcy Dziedzictwa Narodowego, a przez Ministra Kultury i Sztuki w 1999 roku – za działalność podziemną tytułem Zasłużonego dla Kultury Polskiej.   Współzałożyciel Kazimierskiej Konfraterni Sztuki grupującej twórców związanych z Kazimierzem Dolnym nad Wisłą.  Mentalnie i rodzinnie związany z Kresami Wschodnimi II RP, skutkiem, czego jest to główny temat jego publikacji książkowych. Wiosną 2015 ukazała się kolejna książka „Kresy. Opowieść niedokończona”. Niezwiązany z żadną opcją polityczną, choć sympatyzujący w sposób oczywisty wszystkiemu, co się lokuje tematycznie blisko wymowie jego ulubionego twierdzenia „ ode mnie na prawo może być tylko ściana”.