Od 2011 roku gdy Sejm RP ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wielu obywateli Malborka biorąc czynny udział w uroczystościach związanych z Niezłomnymi dziękuje im w ten sposób za złożenie swojego życia w walce o wolną i niepodległą Polskę. Jak co roku mieszkańcy Malborka wzięli udział w pięknej uroczystości im poświęconej.

Rozpoczęła się ona o godz. 16.30 na Skwerze Żołnierzy Wyklętych pod kamieniem upamiętniającym żołnierzy AK. Mimo niesprzyjających warunków, bowiem temperatura wynosiła -12 C zgromadziło się sporo ludzi w tym liczna grupa młodzieży. Byli przedstawiciele służ mundurowych, miasta i delegacje organizacji społecznych.

W tym Stowarzyszenie Historyczne im 5 Wileńskiej Brygady AK.

Przy kamieniu stała warta honorowa, oraz oddział młodzieży ubranych w mundury wojskowe. Była to 3 Malborska Obronna Drużyna Starszoharcerska „Uderzenie”im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, 2 Malborska Drużyna Harcerska „Watra” oraz Harcerze z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Kilkunastu uczestników trzymało duże banery poświęcone „Ince”, rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu oraz mjr Zygmuntowi Szendzielorzowi, ps. „Łupaszko”, i jego żołnierzom oraz duże pojedyncze zdjęcia „Żołnierzy Wyklętych” umieszczone na drzewcach.

Po krótkich przemówieniach poszczególne delegacje złożyły przepiękne wiązanki kwiatów, a część osób indywidualnie zapaliło znicze.

Następnie uformowana została kolumna i w asyście policji udaliśmy się w kierunku Ronda Danuty Siedzikówny „Inki”.

Po kilkunastu minutach po dotarciu na miejsce kolumna została rozformowana i uczestnicy ustawili się łukiem do kamienia upamiętniającego „Inkę” .

Pełniło tam wartę honorową dwóch żołnierzy.

Ponieważ mróz dawał się wszystkim we znaki przemówienia nie były długie. Wszystkie nawiązywały do tragicznych losów „Żołnierzy Wyklętych”. Bardzo ładnie , krótko i zwięźle mówił wiceburmistrz Malborka Jan Wilk.

Po ich zakończeniu przy kamieniu „Inki” poszczególne delegacje składały wiązanki kwiatów i zapalone zostały znicze.

My z mężem również go zapaliliśmy.
Przed zakończeniem uroczystości grupa młodzieży spontaniczne wznosiła hasła „Chwała Bohaterom” i została zapalona zielona raca wzmacniając panujący nastrój.

Dziś dla uczenia Ich pamięci mogliśmy to dla nich zrobić.

Foto: Liliana i Zdzisław Borodziuk