Na zaproszenie Pani Anny Fotygi, europosłanki Prawa i Sprawiedliwości, w dniu 15.09.2017 w Szkole Łacińskiej w Malborku uczestniczyłam z mężem w wykładzie dr hab. Sławomira Kościelaka ( Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego) – „Polskie i europejskie Pomorze – Dziedzictwo pokoju toruńskiego II”.

Podczas godzinnego wykładu pan profesor S. Kościelniak, bardzo ciekawie przedstawił dzieje i dziedzictwo Pomorza od pokoju toruńskiego II (XV w) do rozbiorów Polski (XVIII w). Zaczął wykład od postanowień Pokoju Toruńskiego II zawartego w 19.10.1466 r. między Polską a Krzyżakami kończącego wojnę trzynastoletnią (1454-1466r). Następnie pokazał obszar Prus Królewskich oraz omówił zobowiązania Wielkiego Mistrza Krzyżackiego.

Równocześnie odniósł się do korzyści jakie uzyskała Polska z dołączonych do Królestwa Polskiego krzyżackich ziem, kładąc nacisk na plusy wynikające z dostępu do morza.

Poruszył też problemy wynikające z idei i wartości intelektualnych z jakimi zderzyła się Polska, otwierając się na świat, w tym z reformacją i kontrreformacją Kościoła.

Bardzo ciekawie opowiadał o dopuszczeniu szlachty do samorządu terytorialnego i dobrowolnej integracji ludności Prus z Rzeczpospolitą.

Pan Profesor dłużej zatrzymał się przy obronie polskiej racji stanu nad Bałtykiem w tym wojny Stefana Batorego z Gdańskiem i polsko-szwedzkiej o ujście Wisły, a następnie ciekawie opowiadał o potopie szwedzkim.

Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy informacji o polityce morskiej polskich królów.

Interesujące były informacje o Polakach w życiu Prus Królewskich, takich jak Ambroży Pampowski czy Stanisław Hozjusz i „Prusaków” w życiu politycznym Polski i Pomorza Gdańskiego m.in. Janie Kostce, Janie Jerzym Przebendowskim, Józefie Wybickim twórcy Hymnu Polskiego.

Również frapujące były przykłady dobrowolnej polonizacji nazwisk miejscowej szlachty oraz odkryty przez Profesora podczas kwerendy w gdańskim archiwum dokumentu zwykłego człowieka z 1736 roku.

Po zakończeniu wykładu były pytania do pana Profesora, m.in. dotyczące szczegółów technicznego zbierania podatków do królewskiego skarbca, dobrowolności integracji Prus z Rzeczpospolitą, wpływu podejmowanych decyzji na przyszłe pokolenia.

W imieniu zebranych radny PiS-u Krzysztof Grylak, dziękując panu prof. Sławomirowi Kościelakowi za przybycie do Malborka i ciekawy wykład wręczył na pamiątkę upominek w postaci książki.

Asystentka min. Anny Fatygi zaprosiła wszystkich na kawę i herbatę oraz ciasteczka.

Uważam, że w tego typu wykładach masowo powinna brać udział młodzież szkolna. Mam nadzieję, że podczas kolejnych spotkań organizatorzy wezmą moją sugestię pod uwagę.

Foto:Liliana i Zdzisław Borodziuk