Niestety, zgodnie z panującym od 2015 roku zwyczajem o cudzych.

13 października niezawodny polskojęzyczny der Onet opublikował wywiad z autorką scenariusza oraz aktorką nowego serialu Ekler Ewą Telegą.

W serialu Minister Kultury Piotr mówi: „ludzie kultury to są nieodpowiedzialni idioci, nie warto marnować na nich pieniędzy”. I, proszę, media narodowe dostały trzy miliony złotych dotacji od Ministerstwa Kultury i Sportu. Lepiej dać narodowcom, panu Bąkiewiczowi, panu Rydzykowi, bo to nasi. Kupią sobie szczekaczki i będą lewaków zagłuszać. A ja się pytam: czemu nie przekazuje tych milionów artystom, którzy po COVID-19 nie mają co do garnka włożyć? To mnie wkurza najbardziej – mówi aktorka i scenarzystka serialu „Ekler” Ewa Telega.

https://kultura.onet.pl/film/wywiady-i-artykuly/ewa-telega-serial-ekler-gdzie-ogladac-wywiad/kmleypy

Dalej oczywiście jest już bardziej ostro. Scenarzystka Telega mówi bowiem już o kwocie 285 mln zł, które to rzekomo miały zasilić toruńskie media.

Pieniądze nie pojawiły się bez powodu. Wszyscy wiemy, jak ogromne kwoty są wpompowywane w toruńskie dzieło. Nie jest tajemnicą, jakie to są pieniądze, więc po prostu przeczytałam, które ministerstwo, ile dało. W serialu mamy trzech ministrów, których przedstawiamy jako metaforę Trzech Króli. Ale to, co mają w torbach, to już kwoty z informacji publicznych. Sprawdziliśmy, ile przekazało Ministerstwo Kultury i Sportu, ile przekazał minister Ziobro, a ile minister środowiska. W workach, które przywieźli ministrowie, było 285 mln zł, więc proszę się nie dziwić, że się usypywało. Po sto złotych ludzie Ojca Przewodnika nie będą się schylać. Te pieniądze są tak olbrzymie, że muszą być wszędzie. A im jest wciąż mało. Ostatnio podczas konferencji w Toruniu pan Rydzyk znów nawoływał: „(…) Dzisiaj jest taki rząd: dadzą, a jutro urwą, i koniec, i leżymy. Trzeba być pewnym”.

(op. cit.)

To faktycznie olbrzymia suma i warto by było bliżej się jej przyglądnąć.

Okazuje się, że j 31 marca 2021 roku uczyniła to niejaka Blanka Mikołajewska, funkcjonariuszka czerskiego OKO.press. W donosie zatytułowanym 325 milionów złotych z publicznej kasy na „dzieła” Tadeusza Rydzyka [WYLICZENIE OKO.PRESS] podaje, że aż 184.566.000,- PLN stanowi dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury na wybudowanie muzeum Pamięć i Tożsamość.

Kwota rozkłada się następująco:

70 000 000 złotych na budowę muzeum zadeklarował minister w umowie o powołaniu tej placówki, zawartej w czerwcu 2018 roku.

47 700 000 złotych ministerstwo dołożyło w 2019 roku, gdy okazało się, że w przetargu na budowę placówki złożona została tylko jedna oferta, przekraczająca kwotę, którą planowano pierwotnie wydać na realizację inwestycji.

1 866 800 złotych resort dodał w 2020 roku. Jak tłumaczy, „zwiększenie wynikało z konieczności sfinansowania budowy przyłącza ciepłowniczego, którego koszt przekraczał założenia Wykonawcy dokonane Cenie Ofertowej”.

65 000 000 ministerstwo wyłoży na prace związane z realizacją wystawy stałej toruńskiego muzeum.

https://oko.press/325-milionow-rydzyka/

Zostaje więc 140.434.000,- zł.

W nich z kolei mieści się dotacja dla Geotermia Toruń sp. z o.o. w wysokości 46.792.551,- zł.

A także WYŻSZA SZKOŁA KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ W TORUNIU 23.463.155,- zł.

Już tylko 70.178.294,- zł.

Odejmijmy jeszcze kwotę otrzymaną w ramach ugody sądowej.

26.490.000 złotych – na wypłatę takiej kwoty Fundusz [Ochrony Środowiska – HD] przystał w ramach ugody podpisanej w 2016 roku z Lux Veritatis – za cofnięcie za rządów PO-PSL dotacji przyznanej w 2007 roku na „Prace geologiczne dla poszukiwania i wstępnego ustalenia zasobów eksploatacyjnych wód termalnych z utworów wapienia muszlowego lub liasu w Toruniu (…) – otwór TG1”.

(op. cit.)

Zostaje 43.688.294,- zł.

Kolejne dotacje niemedialne dotyczą budowanego obok muzeum Pamięć i Tożsamość tzw. Parku Pamięci.

W latach 2018-2019 Kancelaria RM przekazała na ten cel w sumie 8.000.000, – zł.

Na szczęście doniesienie Mikołajewskiej zawiera szczegółowe podliczenie kwot, jakie z budżetu trafiły do tzw. mediów ojca Rydzyka. Po kolei zatem:

Kancelaria RM:

1 846 487 złotych za emisję spotu o zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19 (dwie umowy, na kwoty: 1.026.756 złotych oraz 819.731 złotych).

78.726 złotych na emisję spotów w ramach kampanii „e-Polak potrafi!”.

(op. cit.)

Ministerstwo Sprawiedliwości:

180 800 złotych w 2017 roku, w tym samym I konkursie Funduszu Sprawiedliwości (przeciwdziałanie przyczynom przestępczości). Środki przeznaczono na produkcję reportaży interwencyjnych „Po stronie prawdy” (które TV Trwam emitowała i tak od lat).

658 800 złotych w 2019 roku w I konkursie Funduszu Sprawiedliwości (przeciwdziałanie przyczynom przestępczości), na projekt „Bezpieczni w rodzinie” realizowany przez TV Trwam.

(op. cit.)

Ministerstwo Zdrowia:

51 216 złotych w 2016 roku za emisję spotów „Zdrowo jest wiedzieć”, w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”.

73.800 złotych w 2016 roku za produkcję i emisję 4 odcinków programu „Na zdrowie”, poświęconych profilaktyce raka piersi i szyjki macicy.

105 800 złotych w 2017 roku za emisję programu „Na zdrowie” (5 nowych odcinków i powtórki z 2016 roku).

495 183 złote w 2017 roku za emisję spotu „Zdrowo jest wiedzieć”.

202 439 złotych w 2018 roku za emisję cyklu audycji w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

246 000 złotych w 2020 roku za 10 audycji „Nie bójmy się mówić o raku” w TV Trwam, w ramach kampanii społecznej „Planuję długie życie”.

89 790 złotych za emisję spotu o raku piersi i szyjki macicy, w ramach kampanii społecznej „Planuję długie życie”, w TV Trwam, w 2020 roku.

86 100 złotych za poruszenie wątków z kampanii społecznej „Planuję długie życie” w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam w 2020 roku.

(op. cit.)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

85 500 złotych w 2019 roku, w ramach programu „Promocja czytelnictwa”, na projekt „Regał – cykl audycji promujących czytelnictwo”.

61 200 złotych z programu „Literatura” na projekt „Zachowali godność w czasie próby. Literackie świadectwo postaw Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej” na dwa lata (z tego 25 200 złotych w 2020 roku).

(op. cit.)

Ministerstwo Obrony Narodowej:

102 062 złotych w 2016 roku za emisję w TV Trwam spotów reklamujących szczyt NATO w Warszawie.

28 900 złotych za 12 emisji spotu „Zwierzchnik Sił Zbrojnych” na antenie TV Trwam, w dniach 5-10 listopada 2018 roku.

98 400 złotych w 2019 roku za emisję w TV Trwam spotu zapraszającego na uroczystości z okazji rocznicy katastrofy smoleńskiej.

96 000 złotych w 2019 roku na projekt „Oni w wielkości stali” – organizację 4 pokazów filmu o rotmistrzu Pileckim.

100 000 złotych na projekt „Ocalić od zapomnienia”.

(op. cit.)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju:

297 999 złotych za produkcję i emisję audycji w TV Trwam. Umowę podpisano 4 października 2017 roku.

297 999 złotych za „działania promocyjne prowadzone we współpracy ze stacjami telewizyjnymi” w ramach programu PO Pomoc Techniczna. Umowę podpisano 7 czerwca 2017 roku.

21 279 złotych w 2019 roku, za produkcję i emisję felietonu na temat wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich, w cyklu programów rolniczych „Wieś to też Polska” (realizacja maj 2019).

21 279 złotych w 2019 roku, za produkcję i emisję felietonu na temat wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich, w cyklu programów rolniczych „Wieś to też Polska” (realizacja październik 2019).

190 281 złotych za produkcję i emisję w TV Trwam audycji o funduszach europejskich w 2019 roku.

(op. cit.)

Ministerstwo Środowiska:

313 281 złotych w 2017 roku za przygotowanie i produkcję 9 audycji telewizyjnych o charakterze edukacyjnym poświęconych jakości powietrza („Coś wisi w powietrzu”).

(op. cit.)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

188 190 złotych w 2017 roku za emisję w TV Trwam spotów w ramach kampanii społecznej „Wybieram Pomoc”, finansowanej z programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” (a ten – z Funduszy Norweskich).

(op. cit.)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

118 080 złotych zprodukcję i kilkukrotną emisję 3 odcinków 20-minutowych audycji promujących program Społecznej Odpowiedzialności Nauki. Umowa została zawarta 25 maja 2017 roku.

(op. cit.)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

21 279 złotych w 2019 roku za promocję ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich.

34 410 złotych w 2020 roku za produkcję i emisję w TV Trwam spotu o rządowym programie dla Kół Gospodyń Wiejskich.

301 350 złotych w 2020 roku na realizację audycji w TV Trwam o wsparciu dla osób starszych i niepełnosprawnych z funduszy europejskich.

(op. cit.)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

50 024 złotych za 27 emisji w TV Trwam spotu promującego znak „Poznaj dobrą żywność” w dniach 17-24 grudnia 2016 roku.

55 415 złotych za emisję spotu promującego znak Poznaj Dobrą Żywność w dniach 12-24 grudnia 2017 roku.

70 196 złotych w 2018 roku za kampanię informacyjną na antenie TV Trwam, w ramach „Działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej”.

50 061 złotych na kampanię informacyjno-edukacyjną „Produkt polski”.

(op. cit.)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

537 820 złotych w 2016 roku za produkcję i emisję w TV Trwam 31 odcinków programu „Wieś to też Polska”, podczas których wspominano o działalności ARiMR.

46 236 złotych w 2016 roku, za emisję w TV Trwam dwóch rodzajów spotów dotyczących składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

537.264 złote w 2017 roku, za produkcję i emisję 28 odcinków programu „Wieś to też Polska”.

31.368 złotych w 2017 roku, za emisję w TV Trwam spotów dotyczących składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

340 464 złote w 2018 roku, za produkcję i emisję kolejnych 16 odcinków programu „Wieś to też Polska”.

(op. cit.)

Lasy Państwowe:

118 980 złotych w 2017 roku za opracowanie koncepcji merytorycznej konferencji naukowej (dla 8 tys. osób) wraz z zapewnieniem obsługi i infrastruktury oraz nagrania telewizyjnego promującego konferencję.

49 200 złotych w 2019 roku za produkcję i emisję w TV Trwam filmów w ramach kampanii „Lasy Państwowe. Dla Lasu. Dla ludzi” (zlecenie RDLP w Toruniu).

19 680 złotych za cykl „Spotkania z lasem” w TV Trwam w 2020 roku (zlecenie RDLP w Toruniu).

51 660 złotych za cykl „Spotkania z ekologią” w TV Trwam w 2020 roku (zlecenie RDLP w Toruniu).

24 390 złotych za promocję Lasów Państwowych