Apel WZZ „Sierpień 80” z Polskiej Grupy Górniczej do górników z innych spółek węglowych – Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Tauronu Wydobycie i Lubelskiego Węgla „Bogdanka” o poparcie i udział w demonstracji górniczej zaplanowanej na 28 lutego 2020 roku w Warszawie. – „Musimy jako środowisko górnicze działać razem, wspólnie, ramię w ramię. Niech Brać Górnicza pokaże jedność!” – czytamy w apelu. Oraz: „Każdy ma swoje żądania, które można wyartykułować podczas demonstracji 28 lutego w Warszawie! Apelujemy o masowy udział górników spółek Tauron, JSW, „Bogdanki” i o organizację wyjazdu na protest przez Wasze związki zawodowe. Protestujmy razem, wspólnie. Tylko działając solidarnie, mamy szansę na zwycięstwo!”. Udział w demonstracji zapowiedzieli już górnicy z kopalń węgla brunatnego „Bełchatów” i „Turów”.
Pełna treść „Apelu” poniżej:

Katowice, 12 lutego 2020 roku

A P E L
do górników spółek węglowych Tauron, JSW, LW „Bogdanka”
o udział w demonstracji górniczej 28 lutego w Warszawie

28 lutego w Warszawie odbędzie się wielka manifestacja górnicza. Organizują ją związki zawodowe Polskiej Grupy Górniczej. Apelujemy do górników z innych spółek węglowych – Tauron Wydobycie, Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Lubelskiego Węgla „Bogdanka” o solidarny udział w tym proteście. Musimy jako środowisko górnicze działać razem, wspólnie, ramię w ramię. Niech Brać Górnicza pokaże jedność!

Większość postulatów z którymi jedziemy na protest do Warszawy jest przecież wspólna. To sprzeciw wobec skandalicznego importu węgla, który powoduje to, że nasz węgiel jest wypierany z rynku energii. Powoduje to wielkie zwałowiska przy kopalniach nieodbieranego, lecz zakontraktowanego przez spółki energetyczne węgla. To powoduje z kolei brak przychodów (w tym na podwyżki płac) oraz zagrożenie zaprzestania wydobycia (łącznie z likwidacją kopalń) i wysyłania górników na przymusowe urlopy. Nie po to „Polska węglem stoi” i nie po to polski rząd wywalczył dobre warunki w Unii Europejskiej dla górnictwa i energetyki, abyśmy spalali węgiel z Rosji czy sprowadzany z odległej Australii!

W Warszawie protestować będziemy również przeciwko importowi energii, który już dziś sprawia, że nie potrzebujemy polskiego węgla. Import energii to dodatkowe 3 miliony niezużywanego węgla z naszych kopalń. Importujemy energię z bogatych Niemiec i wcale nie tańszą od polskiej energię z Norwegii. Niszcząc własne miejsca pracy, utrzymujemy je w innych krajach wspierając gospodarki innych państw.

Nie tylko kopalnie PGG są przepełnione zwałami węgla, ale i te Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Sytuacja JSW jest zła. Zarząd JSW podjął decyzję o sięgnięciu po 700 mln złotych z Funduszu Stabilizacyjnego, co oznacza, że spółka ma narastające problemy finansowe.

Zagrożone likwidacją są wszystkie trzy kopalne spółki Tauron Wydobycie. Spółka ta notuje straty idące w setki miliony złotych rocznie i mimo ogromnych inwestycji, nie wydobywa zaplanowanej ilości węgla. Wobec narastających problemów grupy Tauron Polska Energia S.A., w każdej chwili może dojść do zaprzestania finansowania spółki Tauron Wydobycie, co oznaczać będzie likwidację wszystkich kopalń tej spółki. Tauron na potęgę importuje węgiel.

Udział w demonstracji górniczej 28 lutego w Warszawie zgłosiły już organizacje związkowe z Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” i KWB „Turów”. Koledzy z Bełchatowa jadą razem z nami walczyć o natychmiastową decyzję o uruchomieniu odkrywki „Złoczew”. Popieramy ich działania!

Protest ma także uzmysłowić rządzącym że bez koniecznych działań chroniących nasz własny rynek i bez koniecznych zmian systemowych, których wymaga górnictwo i energetyka, górnictwo upadnie, a kopalnie już wkrótce będą likwidowane odbierając nam pracę a naszym rodzinom środki utrzymania. W skali kraju to setki tysięcy miejsc pracy. Nie możemy do tego dopuścić.

Każdy ma swoje żądania, które można wyartykułować podczas demonstracji 28 lutego w Warszawie! Apelujemy o masowy udział górników spółek Tauron, JSW, „Bogdanki” i o organizację wyjazdu na protest przez Wasze związki zawodowe. Protestujmy razem, wspólnie. Tylko działając solidarnie, mamy szansę na zwycięstwo!

PRZEMYSŁAW SKUPIN
Przewodniczący WZZ „Sierpień 80”
w Polskiej Grupie Górniczej S.A.