Migawka z  rozprawy ‚nowosądeckiej’

[sprawa  likwidacji pomnika chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu]

w Sądzie Rejonowym w Krakowie

13 września 2016 r.