Do wadowickiej świątyni pod wezwaniem św. Piotra Apostoła uroczyście wprowadzono w niedzielne przedpołudnie relikwie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki – patrona „Solidarności”. Jest to też o tyle istotne, że wydarzenie miało miejsce w dniu poświęconym w liturgii świętemu Papieżowi z Wadowic – Janowi Pawłowi II, który był duchowym ojcem i przewodnikiem Księdza Jerzego.

Mszę św. celebrował ks. Artur Czepiel, za którego staraniem relikwie Błogosławionego trafiły do Wadowic. W homilii przypomniał, że to wołanie Wadowiczanina Jana Pawła II „Nie lękajcie się – otwórzcie drzwi Chrystusowi” pobudziło wiarę wielu Polaków i katolików całego świata. Celebrans zwrócił także uwagę na to, że ksiądz Popiełuszko mógł być jednym z wielu kapłanów nieangażujących się w wydarzenia społeczne w Ojczyźnie, a nawet mógł podjąć współpracę z komunistycznymi władzami, jak niestety wielu jego współbraci w kapłaństwie. Nie byłby wtedy znany nikomu, poza wspólnotami, w których by pracował, ale dożyłby być może nawet obecnych czasów.

Odpowiadając na wezwanie Polskiego Papieża z Wadowic wybrał jednak ks. Jerzy Popiełuszko drogę znacznie trudniejszą, drogę dawania świadectwa i aktywnego bezpośredniego zaangażowania się w głoszenie Ewangelii „tu i teraz”, w Polsce rządzonej wtedy przez antypolską i antychrześcijańską formację, jaką była partia komunistyczna. Zapłacił za ten wybór swoim życiem, stając się męczennikiem znanym na całym świecie.

Dziękując zebranym za liczne przybycie na uroczystość ks. Artur Czepiel prosił o modlitwę także w jego intencji, zwłaszcza kiedy relikwie Bł. Ks. Jerzego będą przypominały o dzisiejszym wydarzeniu. Jak mówił, zmienią się kapłani w parafii, zmienią się wierni, ale te relikwie pozostaną świadectwem dzisiejszego dnia i świadectwem wierności Księdza Jerzego Papieskiemu wezwaniu. A ta wierność nauczaniu Jana Pawła II potrzebna jest także dzisiaj.

Starania o relikwie Błogosławionego Kapłana dla wadowickiej wspólnoty poparł także proboszcz  parafii Św. Piotra, ks. Tadeusz Kasperek. Choć nieobecny na tym ważnym dla wadowiczan nabożeństwie, łączył się duchowo w modlitwie z uczestnikami mszy. Przypadł mu bowiem zaszczyt reprezentowania wspólnoty parafialnej na równie ważnej ceremonii, nałożenia przez Nuncjusza Papieskiego paliusza ordynariuszowi Archidiecezji Krakowskiej, ks. prof. drowi hab. Markowi Jędraszewskiemu, która odbyła się w Katedrze Wawelskiej. To wyjątkowo symboliczny zbieg wydarzeń, że w dniu poświęconym niegdysiejszemu ordynariuszowi Archidiecezji Krakowskiej wybranemu na Papieża, jego kolejny następca otrzymuje znak władzy Metropolity, zaś do rodzinnego miasta tegoż Papieża przybywają relikwie kapłana, który życiem dał świadectwo wierności papieskiemu nauczaniu. Dzisiaj niegdysiejszy Metropolita i Papież jest Świętym Kościoła zaś kapłan, który z takim zaangażowaniem odpowiedział na duszpasterski apel Papieża zaliczony jest do grona Błogosławionych. Relikwie obydwu z nich towarzyszyły wiernym podczas mszy św.

Wierzymy, że ta koincydencja zdarzeń: wprowadzenie relikwii Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki do kościoła Św. Piotra Apostoła w Wadowicach i nałożenie paliusza ordynariuszowi krakowskiemu nie jest przypadkowa. Mamy nadzieję, że ks. prof. dr hab. arcybiskup Marek Jędraszewski będzie prowadził Kościół krakowski jak jego poprzednik, który 22 października w 1978 roku zainaugurował swój wielki pontyfikat.

W nabożeństwie wprowadzenia relikwii Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki do parafii Św. Piotra uczestniczyli przede wszystkim parafianie, bo to ich głownie było to święto. Ale byli też obecni: posłowie na Sejm RP, dr hab. Józef Brynkus i Ewa Filipiak, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Filip Kaczyński, starosta powiatu wadowickiego Bartosz Kaliński, niektórzy spośród radnych Rady Miejskiej w Wadowicach oraz reprezentacja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z przewodniczącym Zarządu Oddziału nr 7 w Wadowicach Zdzisławem Szczurem. Obecne były poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” Ziemi Wadowickiej oraz Związku Więźniów Politycznych okresu stanu wojennego. Po zakończeniu mszy złożono kwiaty u stóp pomników Świętego Jana Pawła II przed kościołem oraz Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki u stóp Golgoty urządzonej za zabudowaniami parafialnymi.

Przy okazji tego wielkiego wydarzenia dla wadowickiego kościoła Św. Piotra Apostoła należy jednak przypomnieć, że nadal nie są w pełni znane wszystkie okoliczności śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Nadal nie jest ujawnione, kto tak naprawdę zainspirował bezpośrednich sprawców, czy ci osądzeni, to tak naprawdę jedyni sprawcy. Jaka była rola Jaruzelskiego i Kiszczaka, a także innych osób? Czy mord dokonany na ks. Jerzym Popiełuszko nie był fundamentem tzw. okrągłego stołu. Liczymy na to, że pomysł Posła na Sejm RP Tomasza Rzymkowskiego powołania specjalnej komisji śledczej do wyjaśnienia tej zbrodni zostanie sfinalizowany.

Galeria z wprowadzenie relikwii błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko do kościoła św. Piotra Apostoła w Wadowicach (zdjęcia tutaj).

Autorzy: poseł dr hab. Józef Brynkus, Michał Siwiec-Cielebon

Fot. Krzysztof Sitko