Pamięć historyczna to fundament tożsamości narodowej. – Polityka historyczna to mówienie prawdy o własnej historii – w wypadku Polski – niestety tak długo prawdy ukrywanej – powiedział szef MON Antoni Macierewicz podczas spotkania z młodzieżą Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie i Żołnierzami Wyklętymi oraz ich rodzinami.

Szef MON zapowiedział rozpoczęcie kampanii „Polskie drogi do niepodległości”. Jej celem jest promocja wiedzy historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem faktów, o których do tej pory nie mówiono. Kampania będzie realizowana w latach 2016–2020. Przez ten czas będą przypominane ważne wydarzenia historyczne, w tym przypadająca w 2018 r. setna rocznica odzyskania Niepodległości.  Jednym z ważnych tegorocznych wydarzeń  będzie przypadająca 1 grudnia 2016 roku setna rocznica wkroczenia Legionów Józefa Piłsudskiego do Warszawy. Wówczas w stolicy mają się odbyć manifestacje z udziałem grup historycznych oraz mieszkańców Warszawy.

Szczegóły związane z polityką historyczną resortu obrony narodowej przedstawił  wiceminister obrony narodowej prof. Wojciech Fałkowski.  Do tych działań należą:

1. Inspekcie sal tradycji w jednostkach wojskowych  z udziałem historyków z uczelni wojskowych i Instytutu Pamięci Narodowej,

2. Opieka merytoryczna nad muzeami lokalnymi oraz izbami pamięci, które kultywują pamięć tradycji oręża     polskiego,

3. Wprowadzenie historii polskiej jako nowy przedmiot nauczania w uczelniach wojskowych i szkołach podoficerskich. W szkołach będzie kontynuowana nauka historii wojskowości, ale resort nie będzie kładł nacisku na ten przedmiot.

4. Wydanie folderu „Polskie drogi do Niepodległości. Marzenia i czyny 1916-1920”.

Podczas spotkania Antoni Macierewicz wręczył  akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe Żołnierzom Wyklętym oraz rodzinom poległych żołnierzy drugiej konspiracji. Na stopień pułkownika mianowana została kpt. Lidia Lwow-Eberle, która po wojnie została skazana na dożywocie;  na stopień  podpułkownika mianowani zostali: mjr Henryk Czech, mjr Janusz Sermanowic, mjr Waldemar Nowakowski, mjr Waldemar Kruszyński; na stopień kapitana por. Ludomir Zawistowski. Pośmiertnie awansowany na stopień porucznika został ppor. Ryszard Widelski.

W trakcie spotkania  szef MON  w towarzystwie uczniów liceum, uruchomił  kanał w mediach społecznościowych, poprzez który MON będzie prowadzić kampanię w ramach programu „Polskie drogi do niepodległości – marzenia i czyny”.