Oświęcim to była igraszka – deklaracja rtm. Pileckiego przesłaniem dla potomnych