Ppor. Stefan Abramowicz, ostatni ułan Rzeczypospolitej – polski żołnierz kończy 20 stycznia 101 lat. Jeniec Kozielska, Starobielska i innych łagrów w ZSRR. Wraz z Armią Gen. Andersa zdobył Monte Cassino. Po wojnie nie mógł powrócić do swej Ojczyzny, za którą walczył. Na polskich żołnierzy czekały już represje, ponowne zsyłki na Syberię, śmierć.  Zamieszkał w Anglii. Jako 100 – latek wciąż nie doczekał się honorów za swą 10 – cio letnią służbę wojskową Polsce. Niech Bóg Ci błogosławi kochany człowieku!

ppor. Stefna Abramowicz w dniu urodzin

Życzenia prosimy dopisywać w komenatrzach – redakcja prześle Bohaterowi.