20 września 2016 roku (liczy się data stempla pocztowego) jest ostatnim dniem przesyłania prac w konkursie pt: Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy o nagrodę Minister Edukacji Narodowej. Młodzież zostanie uhonorowana nagrodami Ministra Spraw Zagranicznych, a także indywidualnymi nagrodami pieniężnymi m.in. posła Kukiz ’15 prof. Józefa Brynkusa, Jana Reka z USA, wychowanka Marii Pileckiej – żony Rotmistrza.

Spoza Polski nadesłano prace z Portugali, USA, Niemiec.

Organizatorzy dostają wiele pytań od autorów prac, oto niektóre z nich: czy pisać tytuł, co to jest paradokument, opowiadanie literackie, ile znaków ma mieć miniatura literacka, czy do eseju należy dołączyć bibliografię, czy trzeba trzymać się ustalonej przez organizatorów liczby znaków.

Największy problem sprawia w Regulaminie pojęcie: godło, metryczka, kod.

Organizatorzy odpowiadają: prace muszą pozostać anonimowe – dlatego należy podać wymyślone hasło – inaczej metryczka pracy. Rozkodujemy nazwisko autora dopiero wtedy, kiedy jury uzna, które prace są najlepsze i komu przyznana zostanie nagroda.

Prosimy pamiętać o przysłąnie pracy zapisanej także na płycie, aby można ją było potem łatwiej opublikować.

Szkoła, z której przyjdzie najwięcej prac, zostanie przez organizatorów szczególnie nagrodzona.

Zostało jeszcze kilka dni. Uczniowie! Do dzieła!