Twórcą pojęcia, aczkolwiek mimowolnie, miał być sam Al Capone, organizując w latach 1920-tych sieć automatycznych pralni w Chicago. Wystarczyło wrzucić nielegalny utarg, by już po wyjęciu stawał się legalnym przychodem właściciela automatu pralniczego.

Czy jednak takie były początki?

Klasyczne sposoby legalizowania brudnych pieniędzy wskazują co najmniej na możliwość stosowania ich znacznie wcześniej.

Wymieńmy je po kolei:

1. Zawyżanie cen importowanych lub eksportowanych produktów. Stworzono w USA program komputerowy do monitorowania danych dotyczących wymiany handlowej USA. Zainstalowany po raz pierwszy w 1992 r. wykrył faktury opiewające na sprzedaż żyletek po 30 dolarów za sztukę, aparatów telefonicznych po 2400 dolarów za sztukę czy butelek oleju jadalnego po 720 dolarów za sztukę.

2. Zawarcie umowy, z zastrzeżeniem wysokich kar umownych za jej niewykonanie, a następnie zerwanie tej umowy i wypłata kar. Wskazówką, że jest to podejrzana operacja, może być np. krótki okres między zawarciem i zerwaniem umowy.

3. Zawieranie i realizowanie umów dotyczących własności intelektualnej i dóbr niematerialnych, z wysokimi wynagrodzeniami. Badając tego typu transakcje z punktu widzenia możliwości prania pieniędzy, warto zbadać treść umowy, zrealizowane dzieło ora kwalifikacje wykonawcy do realizacji umówionego rezultatu.

4. Zawieranie umów dotyczących badań i prac badawczo-rozwojowych, usług doradczych, szkoleń, badań rynku itp., w przypadku których weryfikacja wyników i wynagrodzeń jest utrudniona, zwłaszcza że są to często umowy starannego działania, a nie rezultatu.

5. Działalność charytatywna.Fikcyjne konkursy i loterie z wysokimi wygranymi.

6. Wygrane w kasynach.

7. Winning ticket, czyli odkupywanie losu czy karty wygranej w totolotka, za wyższą cenę, niż wynosi wygrana.

8. Operacje finansowe w powiązaniu z rzekomym wzrostem wartości nabywanych i zbywanych dóbr, np. przestępca kupuje „tanio” jacht, dopłacając różnicę „pod stołem”, brudnymi pieniędzmi. Następnie sprzedaje go po normalnej cenie rynkowej, tłumacząc wzrost ceny wahaniami rynku lub poczynionymi inwestycjami w jacht. Brudne pieniądze, te wyłożone do transakcji „pod stołem”, wracają wyczyszczone, jako legalnie zarobione na różnicy między ceną zakupu i ceną sprzedaży jachtu.

9. Posługiwanie się osobami trzecimi, niekiedy nieświadomymi swojego udziału w procederze, np. poszukujący pracy odpowiada na ogłoszenie oferujące stanowisko w branży finansowej. Kandydat zostaje legalnie zatrudniony i ma m.in. obowiązek przesyłać dalej pieniądze, które zostają zdeponowane na jego rachunku. Ma prawo potrącać sobie prowizję np. 2–7% od każdej takiej kwoty. Skąd się biorą te pieniądze? Z przelewów osób, które sądzą, że są klientami sklepu internetowego i następnie czekają na towar, albo z phishingu. Phishing polega na pozyskiwaniu poufnych informacji, takich jak: hasła, klucze czy informacje o karcie kredytowej, dzięki podszyciu się pod bank czy inną instytucję finansową. Do kradzieży dochodzi np. po nieskutecznym logowaniu na stronie internetowej banku. Zgodnie z danymi banku to właściciel konta dokonuje przelewu, natomiast w rzeczywistości, po nieudanym logowaniu, przestępcy wysyłają komunikat, że klient nie został rozpoznany jako klient banku i jest proszony o podanie kilku haseł jednorazowych. Przestępcy wykorzystują je do kilkukrotnego przelania kwot niepodlegających dodatkowej weryfikacji banku na konto udostępnione przez wspomnianego wyżej „pracownika branży finansowej”, który sądzi, że legalnie pracuje. Są to tzw. money mule – muły do przenoszenia pieniędzy.

10. Transfer pieniędzy poprzez zakup i sprzedaż dóbr luksusowych, np. przewozi się drogi samochód lub przejeżdża się nim przez granicę, a następnie tam go sprzedaje.

11. Umowy kompensacyjne, czyli zapłatę za cudze długi. Gangi umarzają sobie nawzajem długi swoich sojuszników, aby ominąć etap przewożenia przez granicę. Sprzyja temu system bankowości podziemnej, np. hawala lub hundi. Polega on na tym, że nie ma sformalizowanego obrotu pieniędzmi, a jedynie struktury rodzinne i sąsiedzkie oraz groźba zemsty za wyłamanie się z systemu. Można zdeponować pieniądze u określonej osoby i otrzymać je w innym państwie od innej osoby.

12. Działalność gospodarczą, która charakteryzuje się obrotem gotówkowym, trudnościami w stwierdzeniu rzeczywistych przychodów, gwałtowną dynamiką zmian w wysokości przychodów i ilości klientów. Musi to być ponadto działalność usługowa, aby nie trzeba się było wykazać produkcją. Najlepiej do tego celu nadają się dyskoteki, solaria, kompleksy wypoczynkowe itp. Na pranie pieniędzy mogą wskazywać takie okoliczności, jak: osiąganie natychmiast po uruchomieniu przedsiębiorstwa wysokich obrotów, przy bardzo niskich dochodach; krótki czas funkcjonowania podmiotów; rekrutowanie właścicieli ww. podmiotów spośród ludzi o niskich dochodach lub bezrobotnych; wypłacanie środków natychmiast po ich wpłynięciu na konto

13. Zakładanie fundacji, na których konto wpływają znaczne środki, z przeznaczeniem na pomoc, dofinansowanie różnych projektów itd.

14. Zakładanie przedsiębiorstw, których jedynym celem jest zarejestrowanie działalności i posiadanie konta, lub ewentualnie transakcje, które nie służą realizacji założonej działalności . Przykładowo, spółka deweloperska nabywa drogie nieruchomości, a następnie nie realizuje projektów; przepłaca za nieruchomości, a z analiz rynkowych wynika, że jej działalność się nie opłaca, ponieważ gdyby projekty były zrealizowane, to przy cenie rynkowej np. 10.000 zł za metr kwadratowy budowane przez nią mieszkania musiałyby kosztować 50.000 za metr kwadratowy.

15. Wpłacanie pieniędzy na określone cele, a następnie wycofywanie ich. W tym mieszczą się także „omyłkowe” wpłaty. „Jedną z prostych, a nawet prymitywnych metod prania pieniędzy, (…) jest nadsyłanie tzw. błędnych przekazów (…) na rachunki rzekomych beneficjentów, którzy nie istnieją. Nawet przeksięgowanie takiego przekazu na rachunku przejściowym wymaga natychmiastowego zwrotu nadesłanej kwoty do banku nadawcy. Jest to (…) przykład jak dobre zwyczaje bankowe można wykorzystywać do prania pieniędzy. Pieniądze odesłane do banku nadawcy, najczęściej z oazy podatkowej, a następnie ich zwrot z uwagi na brak beneficjenta, są sposobem oczyszczenia pieniędzy. (…) Inne potencjalne zagrożenia w zagranicznych poleceniach przelewu to: właściwy adresat, lecz błędna (za wysoka) kwota; właściwa kwota, lecz błędny adresat; dwukrotna wypłata przekazu; wypłata na niewłaściwy rachunek dla adresata, który ma ich więcej niż jeden; transakcja wykonywana przez nieupoważnioną osobę; transakcja zmieniona w trakcie operacji; pranie pieniędzy z wykorzystaniem zagranicznych przepisów o tajemnicy bankowej” .

Powyższe za: J.W. Wójcik, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Zakamycze 2004, s. 285.

Prawda, jakie to proste? Wymyślamy sobie np. akcję charytatywną i zbieramy na powodzian z Atlantydy. Pieniądze mamy z puszek, a żadna ustawa nie wymaga przecież spisywania danych darczyńców podczas publicznej zbiórki. Co więcej, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można założyć, że oprócz trefnych pieniędzy znajdą się także wrzucane przez poczciwców przejętych losem rodziny Diaprepesa. 😉

Ba, może wydarzyć się prawie cud. Ni stąd ni zowąd zauważy nas jakiś charytatywny biznesmen z Anglii i wpłaci blisko milion zł (160 tys. funtów).

No tak, ale na razie mamy dopiero pieniądze jak najbardziej czyste, ale których nie można ot, tak sobie rozdać.

Płacimy więc za konsultacje, za pomoc, za organizację, za pomysł, za nadzór, za wynajęcie, za promocję…

I jakiś ochłap naprawdę potrzebującym.

Piotr Wielgucki twierdził jeszcze w 2019 roku, że czołowy żebrak III RP na tzw. usługi obce przeznaczył w ciągu ostatniej dekady 90 mln zł. Faktury, stwierdzające, kto był ich beneficjentem, pardon, wykonawcą zleceń i czego one dotyczyły, są jednak objęte największą tajemnicą żebraczą.

c.d.n.

13.01 2020