Czas obalić polityczna karuzelę! Polska Ludzi Wolnych jedyną drogą. Polacy w ostatnich tygodniach pokazali, że mają dość obecnej władzy oraz polityków z karuzeli. Odpowiadając na na głosy płynące z ulicy powołano do życia projekt społeczno-polityczny Polska Ludzi Wolnych, który będzie się zasadzać na trzech naturalnych zasadach polskości. Całkowicie oddolna inicjatywa ma na celu szybkie przejęcie władzy w Polsce. Już teraz ludzie Ci łączą się wokół ideii wolności i równości oraz szacunku do bliźniego. Inicjatywa Społeczna ma na celu zakończenie wojny Polsko-Polskiej i wdrożenie natychmiastowej modernizacji kraju oraz szybkiego kursu po ścieżce rozwoju gospodarczego. Jak mówią organizatorzy: „Polska to My, ja i Ty, nie pozwólmy się więcej dzielić politykom z karuzeli, którzy rządzą w naszej Ojczyźnie od 1989 roku”. Jak widać nadchodzi czas ludzi nowych i nieskażonych politycznym bagażem w strukturach pratyjnych III RP.

Ludzie tworzący Polska Ludzi Wolnych podkreślają: – „Naszą ideologią jest „Polskość” pisana wielką literą i działanie dla Polski. Wiem, że każda partia twierdzi podobnie, lecz żadna nie sformułowała tego w sposób prosty i konkretny. Nie będziemy tworzyć obszernych i patetycznych manifestów patriotyzmu oraz ideologii. Ograniczymy się jedynie do trzech wyróżników Polskości, warunkujących światopogląd każdego, kto chce do nas przystąpić. Polska Ludzi Wolnych jest dla tych, którzy:

1. Uznają język i kulturę polską za swoje dziedzictwo.
2. Uznają historię Polski za swoje dziedzictwo.
3. Uznają Chrześcijaństwo AD 966, jego filozofię i etykę za czynnik państwotwórczy, który stworzył nowoczesne państwo polskie.

Trzeci punkt wymaga wyjaśnienia. Umieściłem go na samym końcu, bo jest on konsekwencją dwóch pierwszych. Każdy historyk dziejów polskich, literatury, a nawet języka zna i nie kwestionuje wpływu kościoła na rozwój i ewolucję Polski. Nie tylko Polski, ale i Europy, której korzenie tkwią nie tylko w starożytnym Rzymie, lecz i w Chrześcijaństwie, spajającej kontynent swoistym Pax Christiana. Przypominam, iż pisze o czasach początków nowoczesnego świata, a nie o roku dzisiejszym. Dodajmy, że uznanie powyższych punktów za swoje dziedzictwo nie nakazuje przynależności do jakiegokolwiek kościoła, narodu lub deklaracji wiary. Ja sam, choć nie jestem ateistą, nie należałem i nie należę do żadnego kościoła lub związku religijnego.

Na temat ideologii to wszystko. Resztę precyzować będziemy w konkretnych projektach administracyjnych, społecznych i politycznych, których wspólnym mianownikiem będzie wolność działania gospodarczego i społecznego obywateli” – podkreślają twórcy oddolnego ruchu politycznego Polska Ludzi Wolnych skupieni wokół nowej ideii na polskiej scenie politycznej. Czytaj więcej.

Pamiętajcie, że tego nie usłyszycie w żadnych innych mediach w Polsce. Zapraszamy słuchajcie codzienie na żywo porannej audycji o godz. 8:00 oraz wieczornego progrmu Piotra Wrońskiego na live o godz. 20:30 w radio KChT Radio Ludzi Rozsądnych, link: https://www.kcht.eu/ Audycji można też słuchać na serwerach Radia King, link: https://www.radioking.com/radio/kcht