Uczciwy głos prof. Waldemara Gontarskiego, prawnika i przedstawiciela Polski przed Trybunału Sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Sąd Najwyższy złamał prawo. Okłamano społeczeństwo. Prawo zastąpiono wyimaginowanym interesem politycznym. Wczoraj został zakwestionowany wynik wyborów parlamentarnych. Oni się postawili ponad wszystkim. – Jest to największe naruszenie prawa […] Sąd Najwyższy nie miał prawa tego zrobić – mówi prof. Waldemar Gontarski mówi o „bezprawnej” uchwale Sądu Najwyższego w sprawie sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądowniczą.

O co chodzi w tej uchwale?

Kiedy w składzie sądu, według SN, znajdują się osoby powołane na urząd sędziego na wniosek nowej KRS, wówczas mamy do czynienia „nienależytą obsadą sądów”. Wobec tego ci sędziowie są nieuprawnieni do orzekania. Według naszego gościa ta uchwała jest „zaprzeczeniem praworządności i sprawiedliwości”. Podkreśla, że orzeczenie SN jest sprzeczne nie tylko  z Konstytucją RP, ale także z prawem unijnym, w obronie którego występują sędziowie. W jego ocenie sędziowie z Sądu Najwyższego popełnili przestępstwo nadużycia władzy.

Dodaje, że uchwała naraża obywatela o zupełną niepewność prawa. Zauważa, że w związku z uchwałą nie będzie wiadomo, co będzie mieć prawo robić (poza pobieraniem pensji) powołany w sposób wg SN nieważny sędzia.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz! Prof. Gontarski w radio Wnet. Uczciwy głos.

Fot. Adrian Grycuk, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0 PL)