Politechnika Krakowska
Kościół św. Floriana

Kraków, 24 stycznia 2020 r.