Referendum, które nas czeka 06 września 2015 roku jest ogromną szansą na zmianę ustroju. Jeśli weźmie w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania, to wynik referendum będzie dla władz obowiązujący. To znów oznacza, że Sejm będzie musiał uchwalić nową ordynację wyborczą uwzględniającą JOW-y.

Apeluję do wszystkich, którym na sercu leży dobro Polski:

zakładajcie w swoich środowiskach Społeczne Komitety poparcia dla Referendum!

Tylko my bowiem możemy dopilnować PRAWIDŁOWEGO przebiegu referendum, tylko my możemy uświadomić naszych Rodaków jak konieczne dla Polski są ustrojowe zmiany!

Dlaczego tak ważna teraz będzie Wasza aktywność?
Bo tuż po referendum na bazie Społecznych Komitetów Poparcia dla Referendum stworzymy Obywatelskie Komitety Wyborcze i konsekwentnie działając „strukturą bez struktur” wygramy październikowe wybory parlamentarne! Proste?

Żeby założyć Komitet wystarczy kilka osób, znajomych, sąsiadów, kolegów.
Każdy kto chce założyć taki Komitet albo reprezentuje już grupę obywateli czy stowarzyszenie- proszę niech zwróci się do kol. Janusza Sanockiego (tel. 602-397-455, mail: januszsanocki@nowinynyskie.com.pl) – otrzymacie od niego niezbędne formularze i pomoc.

Bezpartyjnych Samorządowców – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, którzy chcą włączyć się w naszą akcję- proszę o kontakt z kol. Damianem Stawikowskim – tel. 726-205-347 , mail samorzad.kukiz@gmail.com .

Pamiętajcie – osiągnęliśmy już bardzo wiele. Referendum zostało ogłoszone tylko dzięki naszemu sukcesowi w pierwszej turze. Teraz chodzi o to by wygrać wszystko. Musimy iść szerokim światopoglądowo Ruchem Obywatelskim. Potrzebni są wszyscy Rodacy, którzy chcą prawdziwej zmiany. Polski dla Obywateli. Musimy napisać Nową Konstytucję. I zrobimy to już wkrótce. Święcie wierzę.

Nie traćmy czasu: Zakładajmy Komitety Referendalne!

Jak? Instrukcja poniżej”.

Wydrukujcie te Oświadczenia.

Oświwdczenie do stowrzenia Komitetu

Jeden egzemplarz (oryginał) zostawcie sobie a drugi (z kontaktem telefonicznym, korespondencyjnym, mailowym) wyślijcie na jeden z adresów:

1. adres dla Obywateli, Stowarzyszeń, Fundacji: kol. Janusz Sanocki tel. 602-397-455, mail: januszsanocki@nowinynyskie.com.pl

2. adres dla Bezpartyjnych Samorządowców (wójtów, burmistrzów, radnych, prezydentów miast : kol. Damian Stawikowski, tel. 726-205-347 , mail samorzad.kukiz@gmail.com

Paweł Kukiz

PS. I jeszcze jedno – mnóstwo osób atakuje mnie pytaniami „kto jest koordynatorem w naszym mieście (na wsi)?” A po co Wam TERAZ koordynator wojewódzki, kierownik, szef, przewodniczący, dyrektor czy Bóg wie kto tam jeszcze?Mało ich macie na co dzień? W polityce, w pracy?

ODDOLNOŚĆ! Właśnie dzięki Waszej BEZPOŚREDNIEJ aktywności, tam u Was, na Waszych podwórkach osiągnęliśmy sukces w skali calego Kraju. I teraz ten sukces powtórzymy. Na znacznie większą skalę.