Sejm odrzucił w czwartek w pierwszym czytaniu projekty ustaw, zakładające zniesienie lub ograniczenie finansowania partii z budżetu, złożone przez kluby Nowoczesna i Kukiz’15.

8C0A3257.view

 

Za odrzuceniem projektu Nowoczesnej głosowało 250 posłów, przeciw było 188, wstrzymało się trzech. Odrzucenie w pierwszym  czytaniu projektu klubu Kukiz’15 poparło 243 posłów, przeciw było 194, wstrzymało się dwóch.

Oba projekty nowelizacji ustawy o partiach politycznych zakładały zmiany w systemie finansowania partii. Przed głosowaniem Piotr Misiło (Nowoczesna) i Agnieszka Ścigaj (Kukiz’15) apelowali jeszcze raz do izby, by nie odrzucać projektów, tylko skierować je do komisji.

 

Założenia projektów

Projekt przygotowany  przez klub Nowoczesna zakładał, że na budżet partii politycznej składałyby się dwie części: dotacja z budżetu państwa oraz darowizny osób prywatnych, przy czym roczna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz danej partii nie mogłaby przekroczyć 50 tys. zł. Z kolei  klub Kukiz’15 zaproponował w swym projekcie m.in. likwidację finansowania partii z budżetu państwa i wprowadzenie możliwości odpisania od podatku dochodowego 5 zł z przeznaczeniem na wybraną partię.

Przeciwko obu projektom opowiedział się dysponujący w Sejmie większością klub PiS, a także klub PSL. Jak przekonywał w środowej debacie Grzegorz Schreiber (PiS), rozwiązania zawarte w obu projektach przyczyniłyby się do destabilizacji życia publicznego w Polsce, ponieważ zmusiłyby partie polityczne do „walki o życie”, czyli o środki finansowe w postaci darowizn, co w efekcie doprowadziłoby do permanentnej kampanii wyborczej.

źródło:http://kukiz.army