Pod patronatem Starosty Powiatu Otwockiego, Mirosława Pszonki wystartowała I edycja konkursu w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Pomnik Symboliczny: „Pułkownik Kukliński – zwycięska misja”. Dzięki temu konkurs historyczny przyjął postać konkursu o charakterze powiatowym. Zgłosiło się 11 gimnazjów. Udział wzięło 95. uczniów.

Najliczniej reprezentowane było Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Św. Rodziny w Otwocku. Wystartowało 19. uczniów, ale 17. ukończyło. Niestety, dwóch chłopców okazało się niedojrzałymi. Dyrekcja postanowiła ich zdyskwalifikować za niewłaściwe zachowanie. Ten drobny incydent zapewne zamieni się w szkole, dbającej o dobre imię, w poważną wymianę zdań.

Młodzi pytani o wrażenia, odpowiadali, że nie spodziewali się tak trudnych pytań. Konkurs składał się z II części. Pierwsza – to 36 wnikliwych pytań z życia i działalności płk. Ryszarda Jerzego Kuklińskiego. W drugiej uczniowie pracowali nad przemówieniem Pułkownika wygłoszonym w Warszawie, w czasie odsłaniania pomnika katyńskiego.

Dwie krótkie prace pisemne na temat: Jak rozumiesz ostatnie zdanie przemówienia: Przechodniu powiedz wszystkim, że do ostatniej chwili staliśmy na straży, wierni Polsce i jej wolności  a także pytanie: A co Ty byś zrobił na miejscu Pułkownika Kuklińskiego? – sprawiały uczestnikom nie lada kłopot.

Uczniowie poradzili sobie jednak, odpowiadając na przykład tak: : „Słowa te można rozumieć jako uczczenie odważnych żołnierzy zabitych w Katyniu (…), którzy byli gotowi zrobić wszystko nie dla kraju, lecz dla wciąż żyjącego narodu”.

W jednej z prac czytamy: „… starałbym się wykonywać ważną misję. Nie mogę się jednak porównywać z tak zasłużonym człowiekiem. Pewnie spanikowałbym i ciągle zastanawiał, czy robię dobrze”.

Gimnazjaliści, zapytani, czy wiedzą, czym jest konkurs, w którym brali udział, prawie wszyscy zgodnie odpowiedzieli, że pomnikiem stawianym Pułkownikowi Ryszardowi Jerzemu Kuklińskiemu.