Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaśnicy niosąc pomoc poszkodowanym nie myśleli o medalach i zaszczytach. Jednak zasłużyli na nie w pełni. Władza o nich zapomniała? Ta bywa. 28 marca 2015 roku prawie po trzech latach poszukiwań i pięciu od nadania przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Medali za Ofiarność i Odwagę dla druhów z OSP w Łaśnicy odznaczenia trafiły do tych, którzy powinni je otrzymać kilka lat wcześniej.

Medal ten jest odznaczeniem państwowym, które nadaje sam Prezydent RP. Stanowi on,

 ,,nagrodę dla osób, które z narażeniem życia lub zdrowia ratowały zagrożone życie ludzkie lub mienie”.

Druchowie OSP Łaśnica odznaczeni medalem za Ofiarność i odwagęWedług precedencji polskich odznaczeń, medal za Ofiarność i Odwagę nosi się po Wojskowym, Morskim i Lotniczym Krzyżu Zasługi. Prezydent RP w 2014 roku nadał – 54 a w 2013 roku – 46 Medali za Ofiarność i Odwagę, co może świadczyć o stopniu zasług tych, którzy je otrzymują.

Czym kierowała się była wójt Oszacka, która nie wręczyła tych medali od dnia 14 września 2010 roku, w którym zostały nadane przez Prezydenta RP? Czy to miała być forma kary dla tych, co ryzykując własnym życiem nieśli pomoc potrzebującym w czasie osuwisk? Czy może brakiem szacunku dla głowy państwa, jaką jest Prezydent RP nadający te medale?  Czym zawiniła młodzież z MDP, że ich złote odznaki też zostały zatrzymane w urzędzie gminy? Czym zawinili druhowie z OSP Łaśnica których w różny sposób gnębią lokalne władze?

Jako strażacy ochotnicy, czym zasłużyliśmy na taką niesprawiedliwość i krzywdę? Komu zależy i jaki jest prawdziwy powód niszczenia naszej jednostki? Dlaczego nie zgłoszono i odbudowano naszej remizy, która stanowi własność stowarzyszenia? Gdzie obietnica premiera złożona w tym budynku:

,, Na tej katastrofie nikt nie straci ani też nikt się nie dorobi”.

My straciliśmy, inni się dorobili!

Druchowie z OSP Łaśnica odznaczeni medalamiNie ma, co się użalać. Musimy się jednoczyć i dążyć do celu. Nie ma, co dawać satysfakcji tym, którzy patrzą na nas z pogardą, a każde nieszczęście przekuwają we własny sukces.  Przyjdą takie dni, w których sprawiedliwość zatriumfuje, a winni poniosą zasłużoną nagrodę, jaką jest kara.

Zmienił się wójt.

Znalazły się zamknięte w szufladzie Prezydenckie Medale i złote odznaki dla MDP. Po interwencji wójta Łopaty w ciągu siedmiu dni odznaczeni otrzymali zaproszenia na uroczystość wręczenia medali. Uroczystość odbyła się w dniu 28 marca 2015 roku w remizie OSP Wola Batorska. Wręczający medale nie kryli zdziwienia związanego z datą ich nadania.

Odznaczeni to;

Druh – Skorut Jan – drugi Medal za Ofiarność i Odwagę,

Druh – Piwowar Adam – drugi Medal za Ofiarność i Odwagę,

Druh – Faber Zbigniew,

Druh wspierający – Jacek Bednarz,

Druh wspierający – Piotr Twardosz,

Odznaczeni strażacy z OSP ŁaśnicaW naszej jednostce, której druhowie są ,,bezdomni” a wyjeżdżając na akcje ratunkowe przebieramy się w lekkim samochodzie ratowniczo–gaśniczym w okresie od 2001 do 2011 roku medalami za Ofiarność i Odwagę nadanymi przez Prezydentów RP odznaczonych zostało 18 strażaków. 18 bezdomnych bohaterów.

Wszystkim Serdecznie Gratuluję! Cieszę się że mam zaszczyt reprezentowania tak wspaniałych i oddanych strażaków z OSP Łaśnica.

Krzysztof Chorąży
Prezes OSP Łaśnica