Propaganda, socjotechnika, manipulacja medialna. Przekaz medialny jest najefektywniejszym instrumentem utrzymania władzy nad człowiekiem, decyduje jak postrzegamy świat, czego i w jaki sposób się dowiadujemy. I jak go interpretujemy. Przekaz medialny to wymarzony instrument propagandy i manipulacji człowiekiem, jego myśleniem, zachowaniem, doborem oraz hierarchią wartości. Propaganda (od łac. propagare: rozszerzać, rozciągać, krzewić) to celowe działanie polegające na perswazji, często z użyciem niewłaściwych bądź fałszywych argumentów. Gdy propaganda zmierza do upowszechnienia, poprzez narzucenie lub zmuszenie odbiorców, do przyjęcia określonych treści – wtedy stanowi jeden z elementów indoktrynacji. Propaganda jako synonim stosowania kłamstwa, półprawd, manipulacji jest przeciwieństwem informacji, refleksji, dyskusji.

Podstawowymi metodami socjotechnicznymi są: perswazja, manipulacja, intensyfikacja lęku, prezentacja danych statystycznych, powoływanie na autorytety naukowe.

Jesteśmy świadkami manipulacji medialnych. Najgorsza jest, dla tych manipulatorów, perspektywa odstawienia ich, ich mediów, ich spółek, ich fundacji, od łatwych pieniędzy, z których czerpali przez lata do woli. Dla nich wszystkich to rzecz niebywała i niewyobrażalna, że będą musieli zacząć zarabiać pieniądze, które dotąd leciały z państwowego nieba. Stąd ten wrzask uprzywilejowanych mediów, którym skończą się reklamy i sobiepaństwo. To nie jest troska o demokrację, tylko wrzask za pieniędzmi.

W pochodzie szedł mi.in: Ryszard Petru, Barbara Nowacka, Tomasz Siemoniak, Grzegorz Schetyna, Władysław Kosiniak-Kamysz, – Andrzej „prowokator” Hadacz, Romana Giertych, ks. Lemański, Hanna Gronkiewicz-Walc, Daniel Olbrychski.

Nie dajcie się Państwo nabrać cynicznym specjalistom od wywoływania histerii.