Pełen wachlarz licznych ubezpieczeń na życie stanowi ofertę wielu podmiotów funkcjonujących na rynku.

Musisz pamiętać, że są to ubezpieczenia dobrowolne, na zawarcie, których wyrażasz w pełni swoją wolę. Podpisujesz polisę sygnując zarazem, że zapoznałeś się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Zapoznałeś się, czyli przeczytałeś uważnie i masz pełną wiedzę o swoich prawach, jak i obowiązkach wynikających z zawartej umowy.

Masz wiedzę, z jakiego tytułu uzyskasz odszkodowanie w przypadku szkody oraz, kiedy zakład ubezpieczeń nie przyjmie odpowiedzialności.

W ogólnych warunkach ubezpieczenia zawarte są również pojęcia, których możesz nie rozumieć.

Definicje są zazwyczaj zawarte na wstępie tychże warunków. Tłumaczenie znaczenia definicji zapisanych w dokumencie jest drogowskazem niezwykle ważnym.

Czy faktycznie przed podpisaniem umowy ubezpieczenia czytamy kilka stron tekstu zapisanego drobnym drukiem w ogólnych warunkach? Wątpię. Taka nasza mentalność od lat, że widząc zakres ubezpieczenia dość czytelnie oznaczony w polisie nie wnikamy w szczegóły, składamy podpis.

Jestem ubezpieczony, spokojny sen. Nic bardziej mylnego. Rozczarowanie przeszywa, kiedy nagle staniesz się stroną poszkodowaną.

Zgłaszasz szkodę w dobrej wierze stosując się do wszystkich poleceń wyznaczonych przez ubezpieczyciela.

W terminie do 7 dni otrzymasz informacje o brakujących dokumentach, które będą potrzebne do likwidacji Twojej szkody. Dosyłasz, o co proszą, czekasz.

Adrenalina podskoczy, kiedy w terminie 30 dni zapadnie decyzja oddalająca roszczenia.

Przytoczone podstawy prawne o zajętym stanowisku będą wynikały właśnie z tekstu zapisanego drobnym drukiem w ogólnych warunkach stanowiących integralną część polisy, którą podpisałeś. Schowałeś je na dnie szuflady i sam nie wierzysz, co oni piszą. Zbyt późno niestety.

W publikacji skupię się na najbardziej znanym ubezpieczeniu Grupowym, który zazwyczaj w Twoim imieniu, za Twoim przyzwoleniem zawiera Twój pracodawca. Możesz też sam kontynuować ubezpieczenie opłacając składki osobiście.

Nadal największym potentatem na rynku krajowym jest PZU Życie S.A.

Masz zaufanie do zakładu z tradycjami. Oni Ciebie nie będą zwodzili. Działają transparentnie, żadnych ukrytych, niezrozumiałych informacji.

Jesteś osłabiony. Idziesz do lekarza rodzinnego. W trakcie osłuchiwania niepokoją szmery serca. Ten zleca rozszerzoną diagnostykę. Prosi, by zrobić badanie ECHO serca. Wracasz z wynikami. Z niedowierzaniem słyszysz, że przeszedłeś tzw. „niemy zawał serca” w czasie, którego daty przebycia nikt nie określi. Pozostajesz już pod opieką kardiologa do końca życia.

Posiadasz polisę w PZU Życie S.A, w tym z opcją płatności świadczenia z ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby. Bez wątpienia jest nią obciążone zawałem serce.

Zgłaszasz szkodę, załączasz epikryzy i …możesz doznać kolejnego zawału, już bardziej poważnego otrzymując decyzję odmowy płatności świadczenia.

Przecież w ogólnych warunkach ubezpieczenia wyraźnie zapisano, w jaki sposób interpretuje zawał PZU Życie S.A.

Twoja epikryza od specjalisty nie ma znaczenia, jeżeli w myśl przepisów nie dysponujesz wymaganymi „dowodami”.

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK CIĘŻKIEJ CHOROBY

ciężka choroba– stan objęty odpowiedzialnością PZU Życie SA zdefiniowany w § 3;

35) tylko taki zawał serca, który powoduje:

  1. a) wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomiarze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz obecność, co najmniej dwóch z następujących wykładników niedokrwienia

mięśnia sercowego:

– objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból

w klatce piersiowej),

– zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG)

typowe dla nowo powstałego niedokrwienia,

– nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach

obrazowych

lub

  1. b) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), lub
  2. c) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych

– w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) – do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego z następujących objawów:

– nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa,

– udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej tętnicy wieńcowej,

– udokumentowanej badaniem obrazowym nowej

martwicy mięśnia sercowego;

Zdziwiony? Zapewne tak. Wszyscy się dziwią.

Czytając ogólne warunki uniknąłbyś dodatkowego stresu w oczekiwaniu na płatność odszkodowania.

Nie jesteś lekarzem, nie znasz się. Trudno. Ubezpieczyciel ma wiedzę. Ty tylko płać składki.

Warto też, aby bardzo dokładnie przeczytały warunki osoby, które kontynuują ubezpieczenie w PZU Życie S.A przez kilkanaście lat. Polisy, jeżeli nie wypowiesz umowy przedłużają się automatycznie na kolejny rok.

Ważne dla osób, które nawet 7 lat temu na przykład zachorowały na raka złośliwego, wygrały walkę z potężnym przeciwnikiem. Po 7 latach pada diagnoza bardzo bolesna. To nie jest przerzut, a nowe ognisko raka.

Rozpoczynasz ponownie walkę. Potrzebne są pieniądze na leczenie.

Masz polisę. PZU Życie S.A nie rozwiązało samo z siebie  umowy informując, że za kolejną ciężką chorobę „raka” – już świadczenia nie dostaniesz. Płacisz cały czas składki i z tego tytułu. Płacisz za coś, co jest zwyczajnie próżnią.

Warunki  stanowią:

16) tylko taki nowotwór złośliwy, który oznacza chorobę objawiającą się obecnością złośliwego guza (tzn. takiego, który nie jest otoczony torebką i charakteryzuje się zdolnością do naciekania tkanek i do tworzenia odległych przerzutów). Pod pojęciem nowotworu złośliwego określa się również białaczkę oraz złośliwe schorzenia układu limfatycznego, takie jak ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) i chłoniaki nieziarnicze.

Rozpoznanie nowotworu złośliwego musi być zweryfikowane badaniem histopatologicznym. Z zakresu ubezpieczenia zostają wyłączone:

  1. a) wszystkie nowotwory skóry poza czerniakiem złośliwym,
  2. b) wszystkie guzy, gdzie po badaniu histopatologicznym stwierdzono stan przednowotworowy lub przedinwazyjny,
  1. c) nowotwory wykazujące zmiany typu carcinoma in situ,
  2. d) choroba Hodgkina w pierwszym stadium,
  3. e) nowotwory będące objawem choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV;

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU ŻYCIE SA

  • 18

 10) nowotworu złośliwego wypłacane jest tylko jedno świadczenie niezależnie od lokalizacji, liczby i rodzajów nowotworów.

  1. Po wystąpieniu danej ciężkiej choroby odpowiedzialność PZU Życie SA wygasa w zakresie tej choroby.

Nasuwa się smutny wniosek. Za to, że jesteś wierny swojej firmie zostaniesz ukarany.

Gdybyś zmienił ubezpieczyciela, przerwał ubezpieczenie i wznawiał je -może zorientowałbyś się, że na przykład za swoje cierpienie w walce z rakiem nie dostaniesz już złotówki.

Sam zauważ, że nie wszystkie diagnozy dotyczące odmian „raka” zostaną potwierdzone również przez PZU Życie.

Zapis na samej polisie może skutecznie zmylić.

Czytelniku, dla własnego dobra – poczytaj powoli, ze zrozumieniem zapis  we wszystkich warunkach ubezpieczenia. Nie wpatruj się z podziwem na bardzo elokwentnych agentów ubezpieczeniowych, którzy mają perfekcyjne metody sprzedaży produktów. To jest ich praca i szacunek się należy. Przeczytaj, zanim złożysz podpis.

Pomyśl też, kiedy ostatni raz widziałeś u swojego pracodawcy ogólne warunki, które Ciebie dotyczą.

W czym osobiście problem dostrzegam, dlaczego krytykuję PZU Życie S.A.

Ogólne warunki obowiązują od wielu lat. Prezes Zarządu Pan Dariusz Krzewina PZU Życie S.A oraz Wiceprezes Pan Rafał Grodzicki, którzy je zatwierdzali już swoich funkcji nie pełnią po zmianie władzy. Niestety, „buble” uderzające w ubezpieczonych funkcjonują nadal. Wygoda, zysk na fundamencie krzywdy poszkodowanych nie może mieć prawa bytu.

Nieprawidłowości jest znacznie więcej. Kilka z nich wręcz szokuje.Przytoczę je w kolejnej publikacji.

Nie zaprzestanę krytyki do chwili, w której nastanie normalność, a przepisy prawa znajdą należne poszanowanie.

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

NA WYPADEK CIĘŻKIEJ CHOROBY

Czytaj tutaj:https://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=690eb433-3880-4876-bc1b-99e0eec0af19&groupId=10172

CDN…