Serdecznie zapraszam na uroczystość odpustową ku czci świętego Karola Boromeusza w kościele w Zawadce. Uroczysta suma odpustowa zostanie odprawiona w niedzielę 5 listopada 2017 roku, o godzinie 9:30. Będzie jej przewodniczył i homilię wyglosi ks. Mateusz Hosaja, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Odpust prafialny

W pierwszych wiekach ze względu na brak wolności religijnej chrześcijanie nie budowali świątyń, lecz spotykali się w domach. Od IV w.zaczęły pojawiać się kościoły, często w miejscach męczeńskiej śmierci chrześcijan lub nad ich grobami, a więc gdzie istniał kult świętych. Jeśli to nie było możliwe, troszczono się, by w kościele znajdowały się przynajmniej relikwie. W ten sposób kościoły zyskiwały swoich patronów. Dzień, w którym w liturgii wspominano owego patrona, stawał się świętem kościoła i parafii z nim związanej. Wraz z rozwojem nauki o odpustach dołączono możliwość ich zyskiwania w dzień święta patronalnego danego kościoła, a sama uroczystość zyskała miano odpustu parafialnego.

Współcześnie odpusty to uroczystości specyficzne dla Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce; poza granicami kraju praktycznie niespotykane. Obecnie odpusty parafialne kojarzą się z zewnętrzną otoczką, na którą składają się wydarzenia religijne (suma odpustowa, strojenie kościoła, procesja), ale także cała otoczka w postaci festynu, kramów z zabawkami i słodyczami itp. (stąd np. zwroty typu „kupić coś na odpuście”, „odpustowy” w znaczeniu „tandetny, o małej wartości”). Jest to w pewnym sensie nawiązanie do pochodzenia owego święta, tym niemniej często zatraca ono charakter duchowy. Zapewne dlatego w kazaniach tego dnia przypomina się wiernym o samym patronie oraz o możliwości zyskania odpustu. Ażeby ułatwić świętowanie, wolno obchód liturgiczny ku czci patrona przenieść na najbliższy dzień wolny, np. na niedzielę po właściwym wspomnieniu.

Historia kościoła w Zawadce

Kościół w Zawadce pod wezwaniem św. Karola Boromeusza jest kościołem filialnym parafii świętego Piotra Apostoła w Wadowicach. Wzniesiony w latach 1981-1983 jako kaplica, według projektu Janusza Sobali i Stanisława Peny, na placu ofiarowanym przez Antoniego i Zofię Sordylów. Opiekunem budowanej świątyni wybrano świętego Karola Boromeusza, gdyż był on patronem z chrztu Ojca Świętego Jana Pawła II. Zawadka należała wówczas do parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach, z której polski Papież pochodził.

Przystępując do budowy nowego obiektu sakralnego na terenie parafii, postanowiono poprzez wybór tego właśnie patrona wyrazić wdzięczność za to, iż wadowiczanin zasiadł na Tronie Świętego Piotra. W budowę zaangażowali się mieszkańcy Zawadki oraz Gorzenia Dolnego i Górnego, dzięki czemu możliwe było jej wzniesienie w krótkim czasie. Kamień węgielny, przywieziony z Katedry na Wawelu poświęcił i wmurował w dniu 30 maja 1983 r. ks. kardynał Franciszek Macharski,. Kaplicę poświęcił w dniu 6 listopada tegoż roku ks. bp Jan Pietraszko. W roku 1985 Zawadka oraz Gorzeń Dolny i Górny zostały włączone do nowo powstałej parafii św. Piotra w Wadowicach, której proboszczem mianowano ks Michała Pioska. Wcześniej jako wikariusz w wadowickiej Bazylice był on odpowiedzialny za budowę punktu sakralnego w Zawadce oraz za katechezę w tej miejscowości. W latach 1995 – 1998, gdy proboszczem parafii św. Piotra został ksiądz Prałat Tadeusz Kasperek przeprowadzono gruntowny remont kościoła. 25 października 1998 roku Zawadka przezywała peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 9 listopada 2008 roku uroczystościom 25 – lecia duszpasterstwa w Zawadce przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. 7 listopada 2011 roku kaplicę nawiedzał obraz Jezusa Miłosiernego, wędrujący po Archidiecezji Krakowskiej, a 14 sierpnia 2014 roku figura św. Michała Archanioła z Gargano we Włoszech.  Kościół w Zawadce jest budowlą z cegły. Wewnątrz świątyni znajdują się dwa ołtarze: główny z obrazem świętego Karola Boromeusza oraz ołtarz boczny z figurą Matki Bożej Fatimskiej. W oknach umieszczono witraże, wyobrażające tajemnice różańca świętego. Msze święte odprawiane są w  niedziele i święta o godz. 8.00 i 9.30, (w okresie wielkiego postu o 8.00 i 15.45), w święta  nieobowiązkowe oraz pierwsze soboty miesiąca o godz. 17.00 ( od maja do września o 19.00). Odpust  obchodzony jest w niedzielę najbliższą 4 listopada.

ksiadz-artur-czepielAutor: ks. Artur Czepiel
Ksiądz wikariusz w parafii Św. Piotra Apostoła w Wadowicach. Duszpasterz kościoła w Zawadce pod wezwaniem św. Karola Boromeusza.