XXXI Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich na Suchej Polanie, w miejscu, w którym przed 77 laty został poświęcony sztandar Obwodu Armii Krajowej „Murawa” podczas Mszy Świętej w dniu 3 września 1944 roku.

Sucha Polana, Beskid Średni, 18 września 2021 roku.