W dniu 14 lipca bż. roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie, Powstańców Śląskich 1 ( Będzin Syberka) odbyło się spotkanie/szkolenie z zakresu Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. W pierwszej części zwyczajowo już zostały omówione najważniejsze reguły JOW, ich zalety oraz wady obecnie funkcjonującej ordynacji wyborczej. W drugiej części miała miejsce żywa dyskusja z wymianą poglądów oraz zadawaniem pytań i udzielaniem na nie odpowiedzi.

będzin 2

W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób i dla niektórych był to temat dotychczas tabu. Organizatorem spotkania był Jacek Sierpiński, który zaangażowany jest w Ruch Pawła Kukiza. Jacek już wcześniej organizował spotkania dla komitetów referendalnych działających na terenie Zagłębia. Spotkanie w dniu 14 lipca poprowadziła Agnieszka Białek.

będzin 3