Oddział IPN w Krakowie zorganizował listopadowe spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej, które odbyło się w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia”, ul. Dunajewskiego 8, w środę 27 listopada 2019 r.

Tematem dyskusji była książka „Sen o wolności, głód nadziei. Wokół protestu głodowego w Krakowie-Bieżanowie”, pod redakcją dr Cecylii Kuty i ks. prof. Józefa Mareckiego, którzy wzięli udział w dyskusji moderowanej przez Dobrosława Rodziewicza. Książkę wydał Instytut Pamięci Narodowej w ramach serii „Kościół w okowach”.

Od 19 lutego do 31 sierpnia 1985 r. przy kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie-Bieżanowie prowadzona była głodówka rotacyjna. Stanowiła ona formę protestu, zorganizowanego w obliczu nasilających się represji przeciwko działaczom podziemnej „Solidarności” oraz kapłanom, którzy związani byli z opozycją. Protestujący żądali od władz PRL poszanowania wolności słowa, zaprzestania ataków na Kościół i prześladowań księży, uwolnienia więźniów politycznych, zaniechania aresztowań i skazywania za poglądy polityczne oraz bicia zatrzymanych, szykanowania ich psychicznie, wyrzucania z pracy, stosowania haniebnej i bezprawnej kary banicji.

Wyjątkową inicjatywą było odsłonięcie i poświęcenie w bieżanowskiej świątyni tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej. Szerokim echem odbiła się także uroczystość złożenia na cmentarzu bieżanowski ziem z pól bitewnych i miejsc straceń Polaków. Patrząc na opisywane wydarzenia z perspektywy trzech dekad, widzimy wyraźnie sens podjętego w 1985 r. protestu.

Autorzy opracowania „Sen o wolności, głód nadziei. Wokół protestu głodowego w Krakowie-Bieżanowie” chcą przypomnieć rolę, jaką jego uczestnicy odegrali w walce o suwerenną Polskę.

Sen o wolności, głód nadziei. Wokół protestu głodowego w Krakowie-Bieżanowie, uczestnicy: dr Cecylia Kuta i ks. prof. Józef Marecki. Spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej

Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia”
Kraków, 27 listopada 2019 r.