Manipulacje „Gazety Wyborczej” wchodzą w etap pisania bajek. Dziennikarze Michnika przejęli od swego szefa sztukę manipulowania czytelnikami. Medialni pałkarze z Czerskiej zapomnieli jednak, że w Polsce są już media niezależne i internet, a berło władzy dzierży dobra zmiana. Jak informuje Biuro Ochrony Rządu (BOR) w specjalnym komunikacie do mediów: zostało wysłane sprostowanie do „Wyborczej”. Sprawa dotyczy kłamliwych i zmanipulowanych tekstów w GW, które alarmują, że BOR przejęło drogę dojazdową do prywatnego domu Premier Beaty Szydło. A to wierutna bzdura, w dodatku wyssana z brudnego palca politruka na etacie!

Sprostowanie BOR dot. artykułów w „Gazecie Wyborczej” (komunikat)

– BOR informuje:

Sprostowanie do:

– artykułu pt.: „Droga tylko dla Pani Premier” autorstwa Bartłomieja Kuraś, opublikowanego 5 października 2016 roku w krakowskim wydaniu dziennika „Gazeta Wyborcza”

– artykułu pt.: „Pytania o drogę do domu premier” autorstwa Bartłomieja Kuraś, opublikowanego 6 października 2016 roku w ogólnopolskim wydaniu dziennika „Gazeta Wyborcza”, w których podano nieprawdziwą informację dotyczącą działań funkcjonariuszy BOR na drodze publicznej w m. Przecieszyn pod Brzeszczami.

SPROSTOWANIE:

Nieprawdziwe jest stwierdzenie, iż:

„Biuro Ochrony Rządu decyduje, kto może wjechać na publiczną drogę prowadzącą do domu premier Beaty Szydło w Przecieszynie pod Brzeszczami”,

Prawdą jest, że:

Biuro Ochrony Rządu realizuje zadania ochronne wobec najważniejszych osób w państwie, sprawujących urzędy, które zostały określone w ustawie z dnia 16 marca 2001 roku o Biurze Ochrony Rządu. Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu realizujący swoje ustawowe zadania, nie decydują, kto może wjechać na drogę będącą przedmiotem artykułu. Jednocześnie autor artykułu celowo zmanipulował kontekst, aby mylnie sugerował czytelnikom, iż opisane rzekome czynności funkcjonariuszy BOR – niemające potwierdzenia w rzeczywistości, ani w obowiązujących regulacjach – miałyby być ściśle powiązane z dyspozycjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka.

Z całą mocą należy podkreślić, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wydał żadnych decyzji, które dotyczyłyby regulowania ruchu drogowego na drodze publicznej przez funkcjonariuszy BOR, w tym rozstrzygania kto może z niej korzystać.

Źródło informacji: biuro prasowe BOR