Media plują a szef węgierskiego rządu nie ma wątpliwości. – „Polska jest okrętem flagowym Europy Środkowej, bez Polski nie ma Europy Środkowej, bez silnej Polski nie ma silnej Europy Środkowej” – Premier Orbán Viktor. Czy premier Węgier Viktor Orban „posłucha” opozycji w Polsce i na czym polega manipulacja pewnej znanej gazety.

KChT 052 – Źródła bez podatku i jak to jest z „bratankiem”

Udostępniajcie, gdzie możecie!

Dodam, że Pan Łukasz Wolak miał wydać kolejną pracę poświęconą inwigilacji przez wywiad i kontrwywiad PRL środowiska skupionego wokół Zjednoczenia Polskich Uchodźców w RFN. Prowadzi bardzo wnikliwe badania. Poznałem go rok temu przy okazji poszukiwania materiałów. Nie wiedziałem wtedy o sytuacji jego ojca. Areszt ojca pana Łukasza przerwał pracę nad książką. Może to przypadek, ale poznałem jeszcze jedną osobę, która zajmuje się podobną tematyką, ale w odniesieniu do Polonii w USA. Ta osoba też ma kłopoty.