Zima od lat „zaskakuje” drogowców. Widok zaśnieżonych chodników, dróg już nie dziwi.

W tym czasie dochodzi do wielu wypadków, zdarzeń drogowych, na które nie mamy wpływu przy zachowaniu największej ostrożności.

Kilka podpowiedzi, dla kierowców, osób pieszych, co robić, aby przypisać winę osobie fizycznej, prawnej za zaniedbanie skutkujące zdarzeniem, gdzie stajemy się stroną poszkodowaną.

Pamiętaj, że masz prawo dochodzić roszczeń od danej osoby wprost, bądź od ubezpieczyciela, który przejmuje odpowiedzialność na mocy zawartej polisy.

Wszystkie drogi są administrowane przez dane podmioty odpowiedzialne za utrzymanie stanu nawierzchni. Jadąc pojazdem z dozwoloną prędkością możesz nie zauważyć na swoim torze jazdy przeszkody zasypanej śniegiem, błotem. Wjeżdżasz na wyrwę w drodze uszkadzając np. podwozie.

Zatrzymaj samochód przestawiając w bezpieczne miejsce, aby nie tamować ruchu innym uczestnikom. Za pojazdem wystaw trójkąt ostrzegawczy. Jeżeli dysponujesz dwoma- oznacz nim również miejsce, które stanowiło zagrożenie dla Ciebie. Przyczynisz się tym samym, aby inni uczestnicy uniknęli najazdu na przeszkodę.

Dysponując telefonem komórkowy sporządź dokumentację fotograficzną przeszkody – wyrwy w drodze. Postaraj się zrobić kilka zdjęć z uwzględnieniem jakiegoś punktu odniesienia do dziury w asfalcie. Może to być drzewo, dom w pobliżu, inny szczegół potwierdzający lokalizację.

 Utrwal na zdjęciach obrys wyrwy ( krawędzie).

Dlaczego?- o tym napiszę w odrębnej publikacji.

Stwierdzając znaczny rozmiar szkody w samochodzie, np. nie jesteś w stanie dalej kontynuować jazdy – do miejsca zdarzenia wezwij Policję. Zaświadczenie sporządzone przez Wydział Ruchu Drogowego jest ważnym dowodem, którego zazwyczaj ubezpieczyciele nie podważają, choć wyjątki bywają.

Bardzo ważne jest, abyś ustalił administratora drogi już w dniu zdarzenia, nawet, jeżeli jedziesz trasą pierwszy raz.

Kierujesz się do najbliższego Urzędu Gminy, Sołtysa itd., ustalasz, kto jest zarządcą danego odcinka. Z ubezpieczenia OC administratora drogi masz prawo zgłosić szkodę.

Brak jakiejkolwiek dokumentacji, w tym zdjęć naraża Ciebie na odmowę wypłaty odszkodowania.

Dlaczego ważny jest punkt „odniesienia” przy robieniu zdjęć? Często administratorzy dróg po uzyskaniu informacji o danym zdarzeniu ( najazd na wyrwę) usuwają przeszkodę wypełniając dziurę określoną substancją.

W przypadku sporu z ubezpieczycielem udowodnisz, że „łatanie” przeszkody nosi świeże ślady, które nigdy nie będą jednolitą płaszczyzną z pozostałą częścią np. asfaltu.

Piesi..

Przemieszczasz się chodnikiem, który jest oblodzony, wyboisty. Nie możesz przejść innym odcinkiem, bowiem tylko w ten sposób dotrzesz do obranego celu. Poślizgniesz się, upadasz, doznajesz obrażeń ciała.

Zapewne sam nie będziesz się koncentrował na zabezpieczeniu dowodów z uwagi na ból, który paraliżuje. Jeżeli uraz pozwala Tobie na chwilę koncentracji postaraj się zapamiętać nazwę ulicy, miejsca, gdzie upadłeś.

Poproś znajomych, członków rodziny, aby oni te czynności wykonali.

Gromadzenie dowodów jest identyczne z opisanymi powyżej tj. poprawna dokumentacja fotograficzna miejsca upadku z ujęciem punktu odniesienia. Ustalenie administratora, który nie odśnieżył chodnika, drogi przed swoim budynkiem, sklepem itd.

W przypadku pieszych – dobrze byłoby, aby sporządzić dokumentację w niewielkim odstępie czasu od upadku.

Warunki drogowe szybko się zmieniają. Błoto, śnieg zostanie rozdeptany przez innych przechodniów, bądź odwilż sprawi roztopienie.

Doznając urazu głowy, kręgosłupa – do miejsca zdarzenia zawsze wzywaj Pogotowie. Ratownicy Medyczni zabezpieczą Twoje ciało przed ewentualnym rozszerzaniem urazu, który bardzo często może stanowić zagrożenie życia. Oni również odnotują miejsce, gdzie upadłeś.

Rozwaga, rzecz ważna. Dochodzenie swoich praw po doznaniu szkody osobowej, materialnej jest w pełni zasadne.

Zdjęcia; Źródło : Internet