Stowarzyszenie Wolnego Słowa apeluje do Pani Premier o pilne przyjęcie stanowiska rządu w sprawie nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej, co może zmieni naszą ocenę, iż wracają czasy, kiedy w sprawach naszego środowiska „nic się nie da zrobić”. Jednocześnie apeluje do Sejmu RP o szybkie uchwalenie zmian w ustawie. – Zróbcie to, jeżeli chcecie zachować wiarygodność – podkreślają w swoim piśmie działacze Stowarzyszenie Wolnego Słowa.

Warszawa, 31 stycznia 2017 roku

A P E L

Od 4 listopada 2016 r. w sejmowej Komisji Pracy i Polityki Społecznej leży senacki projekt zmian w ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej. Zmiany te są oczekiwane przez działaczy byłej opozycji. Mimo tego, że bardzo skromnie naprawiają krzywdy osobom represjonowanym, to są one w naszych środowiskach akceptowane.

Do dziś rząd nie przedstawił swojej opinii w sprawie nowelizacji ustawy. Jesteśmy tym zdumieni, szczególnie w kontekście przywracającej historyczną sprawiedliwość, a uchwalonej w błyskawicznym tempie tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Uzasadniając jej przyjęcie, minister Błaszczak mówił o odebraniu b. SB-kom nienależnych przywilejów, argumentując m.in. sytuacją kiedy represjonowani działacze opozycji antykomunistycznej otrzymują kilkaset złotych renty czy emerytury. Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej miała w bardzo skromny i ograniczony sposób ten stan zmienić.

Niestety, kolejny raz nasze środowisko zostało potraktowane jako niepotrzebny niepodległemu państwu balast. Jest to tym bardziej przykre, że decyzje takie podejmują Ci, którzy naszej działalności zawdzięczają niepodległą Ojczyznę, a tym samym również swoją w niej pozycję.

Każdy dzień zwłoki to dzień wstydu wobec tych, którym Polska zawdzięcza wolność. Mieliśmy żal do Platformy Obywatelskiej za kształt ustawy. Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, że po wygranych wyborach to zmieni. Uchwalenie zmian w ustawie będzie świadczyło o poczuciu honoru i dotrzymywaniu słowa przez PiS. Dziś leży ona w zamrażarce – z powodu braku stanowiska Rządu, komisja  nie planuje prac nad ustawą w najbliższym półroczu.

Każdy dzień zwłoki obciąża obecną władzę, tym bardziej że może ona ten stan rzeczy szybko zmienić.

Apelujemy do Pani Premier o pilne przyjęcie stanowiska rządu w tej sprawie, co może zmieni naszą ocenę, iż wracają czasy, kiedy w sprawach naszego środowiska „nic się nie da zrobić”.

Apelujemy do Sejmu RP o szybkie uchwalenie zmian w ustawie.

Zróbcie to, jeżeli chcecie zachować wiarygodność.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa