Kancelaria Prezydenta RP zapowiada, że projekt reformy wymiaru sprawiedliwości jest już prawie gotowy. Jednak jak ustalili dziennikarze portalu Pressmania.pl do Prezydenta RP Andrzeja Dudy został skierowany apel. – Zwracamy się do Pana w imię prawdy oraz solidarności… – czytamy w piśmie. – Głos Polaków pokrzywdzonych przez Sędziów jest nieobecny – ani w debacie ani w pracach dotyczących reformy Wymiaru Sprawiedliwości – jest ignorowany i co gorsza, wykorzystywany w złej wierze… To zło. To również błąd logiczny – nie można reformować niczego ignorując najistotniejszą wiedzę i doświadczenia danej dziedziny – pisze Waldemar Deska, przewodniczący Ruchu Społecznego Pokrzywdzonych przez bezprawie Wymiaru Sprawiedliwości „Ku Praworządności i Sprawiedliwości’.

Ruch Społeczny
„Ku Praworządności i Sprawiedliwości”
SnS@manifomail.com

8 września 2017

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda

Zwracamy się do Pana w imię prawdy oraz solidarności…

Głos Polaków pokrzywdzonych przez Sędziów jest nieobecny – ani w debacie ani w pracach dotyczących reformy Wymiaru Sprawiedliwości – jest ignorowany i co gorsza, wykorzystywany w złej wierze  …

To zło. To również błąd logiczny – nie można reformować niczego ignorując najistotniejszą wiedzę i doświadczenia danej dziedziny.

Tylko analiza dokonana z perspektywy krzywd wyrządzanych przez Sędziów, z perspektywy doświadczeń pokrzywdzonych, może być wartościowa. Tylko taka analiza pozwoli rozszyfrować mechanizmy wywołujące systemowe bezprawie i wskazać właściwy trop dla reform – każda inna nie posiada takiego waloru – to logiczny błąd.

W pracach nad reformą brak tego istotnego elementu (jej twórcy nie potrafią nawet wskazać merytorycznych powodów ((systematycznych błędów wymiaru sprawiedliwości)), dla których podejmują reformy. Powoływanie się na ogólne nastroje społeczne – wywołane zresztą głównie przez propagandę – to za mało).

Chcemy przywołać również inny fundamentalny błąd:  ani politycy, ani prawnicy (szczególnie prawnicy) nie są w stanie trafnie zdiagnozować problemu systemowego bezprawia ponieważ sami w nim tkwią: sami go współtworzą i sami w nim uczestniczą w roli demiurgów, współwykonawców i współsprawców. Potrzebne jest spojrzenie z zewnątrz. Dowody na to posiadamy.

Ten problem muszą rozwiązać inni – na pewno nie mogą rozwiązywać go odpowiedzialni za dotychczasowy stan (powielający bezrefleksyjnie stare błędy oraz niekonstytucyjną doktrynę) prawnicy!

Chcemy podkreślić: reforma jest konieczna – to obecnie najwyższa racja stanu Rzeczypospolitej. Żyjemy bowiem w dobie systemowego bezprawia, w którym nadal nad Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej dominuje stalinowska doktryna prawna a Wymiar Sprawiedliwości jest wykorzystywany do innych niż sprawiedliwość celów … Opis, definicje oraz dowody do wglądu.

Reforma jest konieczna, ale nie taka, która w złożeniach zawiera fundamentalne błędy. Taka reforma traci walor uczciwości i wiarygodności, traci wartość … zamiast nadziei pozostawia Polakom poczucie kolejnej politycznej hucpy – reformy dla niejasnych celów, innych niż deklarowane …

Panie Prezydencie, my (nasz Ruch Społeczny) rozszyfrowaliśmy mechanizm systemowego bezprawia!.

Posiadamy głęboką analizę i wiedzę; zlokalizowaliśmy źródła tego mechanizmu. Wyodrębniliśmy 6 do 8 powszechnie ignorowanych przez Sędziów obowiązków prawnych, które są praprzyczyną systemowego bezprawia Wymiaru Sprawiedliwości prowadzącego do społecznych patologii. Te niewypełniane obowiązki nazwaliśmy „WZORCAMI”.

Przy ich pomocy można określać i mierzyć poziom systemowego bezprawia!

Przy ich pomocy można również zlikwidować systemowe bezprawie! Posiadamy projekt takiej ustawy. Ona nie tylko zlikwiduje patologie. Ona uzdrowi państwo. Ona może mieć również walor międzynarodowy – największy polski atut.

Nazwaliśmy ją także  „WZORCAMI”. Recepta jest prosta – WZORCE spowodują przymuszenie Sędziów do wypełniania tych 6 obowiązków, które nałożyło na nich prawo a których zaniedbywanie wywołuje skutki w postaci systemowego bezprawia. To powinno wystarczyć. Recepta jest techniczna w charakterze – to pomysł zapożyczony z dziedziny technicznych nauk stosowanych.

WZORCE to projekt merytoryczny! Powstał na podstawie badań Wymiaru Sprawiedliwości w latach 2007 – 2017. Uwzględnia odkrycia noblisty prof. Davida Kahnemana …

Przedstawiliśmy go Panu już w 2015 roku. Potem ponownie kilkakrotnie …

Panie Prezydencie. Uporczywe odwracanie oczu od problemów pokrzywdzonych przez systemowe bezprawie państwa polskiego jest niegodne …

Dlatego teraz, po raz kolejny, przy okazji tej demonstracji, chcielibyśmy przedstawić Panu ten projekt ponownie, wraz z dowodami …

Polska powinna mieć naukowy Instytut śledzący systemowe bezprawie organów państwowych wraz z jego politycznymi, społecznymi, ekonomicznymi, historycznymi, kulturowymi i międzynarodowymi skutkami … bez takiego Instytutu jesteśmy ślepi … nie widzimy najważniejszych spraw. Ustawa WZORCE przewiduje powołanie takiego Instytutu.

Panie Prezydencie, WZORCE to nie tylko recepta na uzdrowienie Wymiaru Sprawiedliwości. To również najwyższa racja stanu Polski a także Świata. To projekt, który może, i powinien być, wykorzystany jako największy atut i wkład Polski na rzecz światowego Ładu opartego na sprawiedliwości. Byłby to największy wkład Polaków, od czasu Pawła Włodkowica i Jana Pawła Drugiego … on zmienia paradygmat ocen likwidując w ten sposób krętactwa i manipulacje.

To problem również światowy –  mówili o tym prezydenci B. Obama i D. Trump. Mówią o tym  socjolodzy, politolodzy i przedstawiciele organizacji społecznych … jednak dotychczasowe dyskusje ograniczają się do czubka góry lodowej – do samych skutków systemowego bezprawia. Rozpoznania mechanizmu jeszcze nikt nie dokonał, recepty też nikt nie wskazał.

My, Polacy, nasz Ruch Społeczny, czynimy to pierwsi.

Merytoryczny Problem systemowego bezprawia Wymiaru Sprawiedliwości nie zaistniał w debacie publicznej! Dlaczego? Odpowiedź i dowód znajduje się w naszej analizie …

Panie Prezydencie, prosimy o wysłuchanie …

Z wyrazami szacunku
/-/ Waldemar Deska
Przewodniczący Ruchu Społecznego Pokrzywdzonych przez bezprawie
Wymiaru Sprawiedliwości „Ku Praworządności i Sprawiedliwości”