Głośno powtarzam w Dniu Zmartwychwstałego Chrystusa: Europa umiera! Sprzedała się za judaszowe srebrniki! Demonstrantów na ulicach Brukseli policja rozgania armatkami wodnymi. Występuje przeciwko tym, którzy podnieśli zaciśnięte pięści na bezprawie na ulicach swojej stolicy. Nie wolno wypowiadać się głośno o uchodźcach i zawłaszczanym przez nich terytorium Europy. Nie wolno się buntować przeciwko dewiacjom świata islamu i głoszonym poglądom, bo religią nie da się tego nazwać!

Polacy! Wy rozumiecie tę grę. Chcą na terenach Europy wprowadzić swoje porządki. My nie dajmy się sprowokować. Nasza godzina jeszcze nie wybiła!

Polacy powstańcie do apelu! Czas się na nowo policzyć. Podnieście dumnie głowy. To ten czas aby bronić wiary i  wartości o które walczyli nasi przodkowie… Pamiętajcie, że w jedności siła, a razem można więcej i oni tego się najbardziej boją. Polska może być znowu przywódcą nowej Europy!

Autor: Sajetan Tempe