Czy szefem służby może zostać wyłącznie osoba z „krótką” pamięcią i co to jest ochrona kontrwywiadowcza? „Amber Gold” wydaje się być najsprawniejszą polską służbą specjalna, co wynika z zeznań pewnego szefa. O tym i jeszcze o innych sprawach mówię w dzisiejszej KChT.

KChT 066 – Ciężki los szefa służby, która nic nie może.