Niech będzie zagadkowo tym razem. Nie mogę pogodzić się z dymisją ministra Antoniego Macierewicza. Sam trochę w tym zgłupiałem. „Kontrwywiadowcza Charakterystyka Terenu” jest codziennym, krótkim programem, poświęconym kilku sprawom, które pojawiły się w danym dniu lub wcześniej. Nie zawsze są one z rodzaju tych, jakie znajdują się na „żółtych paskach”. Proszę potraktować ten program jako wybiórczy przegląd mediów. Wybiórczy, ponieważ przefiltrowany przeze mnie, ale także uwzględniający prośby Państwa.

KChT 056 – Co zrobić z Wellingtonem, czyli efekt uboczny.