Strach przed likwidacją NFZ dodaje sił… lekarzom, a my mamy nowe autostrady i lepiej jechać pociągiem, bo bezpieczniej i taniej. Cyrk z autostradami, cyrk ze służbą zdrowia, czyli noworoczne przedstawienie inauguracyjne. Niech się nowy premier męczy. To dzisiejsze jubileuszowe KChT.

KChT 050 – Cyrk noworoczny czyli przywitanie premiera.