22 lutego 2016r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy ,,Zasłużony dla Polszczyzny” profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu, członkowi Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pan Prezydent zwrócił się do Laureata, podkreślając zasługi Profesora dla współczesnej polszczyzny i filologii słowiańskiej. Jerzy Bartmiński jest twórcą wydziałów filologii białoruskiej i ukraińskiej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie, a także współzałożycielem i członkiem Instytutu Europy środkowo-wschodniej w Lublinie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda w swej wypowiedzi podkreślił wagę idei nagrody, którą zapoczątkował Prezydent Bronisław Komorowski. Powiedział, że nie byłoby narodu polskiego, gdyby nie przetrwał język. Profesor Jerzy Bartmiński z troską wyraził opinię, że nasz język ojczysty jest zagrożony wulgaryzmami, nadużywaniem potoczności i zapożyczeń. Największym zagrożeniem jest jednak mowa nienawiści, hejt, połączone z praktyką kłamstw i insynuacji. Profesor nazwał to zjawisko ,,zdziczeniem dyskursu publicznego”, szczególnie w komunikacji internetowej. O tych samych zagrożeniach mówili paneliści i dyskutanci.

W uroczystości wzięli udział Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda, Wicepremier i Minister Kultury prof. Piotr Gliński oraz znakomici goście ze świata kultury języka, polityki, kultury m.in. prof. Jerzy Bralczyk, wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego, prof. Jadwiga Puzynina, prof. Walery Pisarek, prof. Ryszard Bugaj, prof. Katarzyna Kłosińska sekretarz Rady Języka Polskiego, prof. Danuta Krzyżyk, przewodnicząca Zespołu Ortograficznego w RJP, laureaci z lat poprzednich, nauczyciele poloniści i wielu innych, którym na sercu leży dobro języka polskiego. Kolejnym ważnym punktem uroczystości było ogłoszenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę lektury do Narodowego Czytania 2016. Najwięcej głosów otrzymała lektura ,,Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

Po uroczystości odbyła się debata ,,Język wobec zmian społecznych”. Paneliści i dyskutanci w swoich wypowiedziach podkreślali troskę o kulturę i etykę języka polskiego. W dyskusji wiele uwagi poświęcono językowi, który dociera do odbiorców z mediów, a także portalom społecznościowym. To właśnie tam młodzi ludzie najczęściej wypowiadają się, czerpią wzory, które niejednokrotnie naśladują. Niepokój wzbudziły badania poświęcone rozmowom prowadzonym w domu. Okazało się, że średnio rozmowa młodego człowieka z mamą trwa 12 minut dziennie. Mimo zjawisk niepokojących doceniono pomysłowość, kreatywność młodych użytkowników języka, którzy na potrzeby komunikacji tworzą nowe wyrazy lub całe frazy, nadają im nowe znaczenie lub je modyfikują.

Maria Gudro-Homicka

Przewodnicząca Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów

Foto: B. Homicki