Państwowa Komisja Wyborcza uprzejmie przypomina, iż w dniu 25 października br. nastąpi zmiana czasu na „zimowy” (zmiana wskazań zegarów z godziny 3.00 na godzinę 2.00). Oraz o północy rozpoczyna się cisza wyborcza…

Cisza wyborcza rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania, tj. w dniu 24 października od godz. 0.00 i trwa do zakończenia głosowania, tj. do godz. 21.00 w dniu 25 października 2015 r., jeżeli żadna z obwodowych komisji wyborczych, w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, nie podejmie uchwały o przedłużeniu głosowania.

W okresie tym zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych.

W trakcie trwania ciszy wyborczej zabronione jest także podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania.

Naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w okresie ciszy wyborczej stanowi wykroczenie, a naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów — występek. Zatem ocena czy w danym przypadku doszło do naruszenia tego zakazu nie będzie należała do Państwowej Komisji Wyborczej, lecz do organów ścigania i sądów.

Dlatego też, wszystkie przypadki naruszenia ciszy wyborczej należy zgłaszać Policji.
Zdaniem PKW polubienie (a w języku młodych ludzi tzw. „zalajkowanie”) profilu lub postu (polityka lub partii) na Facebooku może stanowić naruszenie ciszy wyborczej. Oczywiście PKW rzuciła w eter luźną myśl, nie doprecyzowując jej w najmniejszym stopniu. Nie wyjaśniono jasnej granicy agitacji. Czy lajkowanie, share’owanie i komentowanie to to samo? Czy profil partii, polityka i ich polubienie są równoważne z polubieniem postu? Czy ciszę wyborczą łamie polubienie tylko postu łamiącego ciszę wyborczą czy też np. takiego sprzed dwóch tygodni?

W okresie „ciszy wyborczej” w Internecie mogą pozostawać materiały o charakterze agitacyjnym czyli bannery oraz wyniki sondaży przedwyborczych, umieszczonych tam przed jej rozpoczęciem, pod warunkiem, że nie będą w nich dokonywane żadne zmiany (nie będą one edytowane, zmieniane dane zawarte w ich treści).

Cisza wyborcza obowiązuje wszystkich znajdujących się podczas jej trwania wyłącznie na terenie Polski.

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu w swoim okręgu i wybrania kandydata zgodnie ze swoim sumieniem.

 

 

informacje zaczerpnięte z serwisu PKW / Grafika Google.com

 

Dołącz do nas! Zapraszamy – Wojownicy15.pl

logo-cale-czarne-wojownicy`15-png