Refleksje fotograficzne: Nie pomogą fotografie, jak się czegoś nie potrafi. Broniąc czerwonych braci to się na opinii traci!

Pani Małgorzato Omilanowska niech Pani pokaże, że stać Panią przestać być prokomunistyczną -oportunistką broniącą głupoty komunistycznej, jej nienawiści do mądrych, uczciwych ludzi i wyda pani polecenie korekty Bramy Długoulicznej /Langgasser Tor w Gdańsku. Przecież są na niej nawet błędy ortograficzne, a w ogóle żadna z 8 figur alegorycznych na niej, nie wygląda tak, jak powinna wyglądać ! Kompromitujemy się przez to na cały świat! „Naukowcy” polscy pisali i piszą kompromitujące teksty o gdańskich zabytkach – zresztą Pani też się do nich zalicza! Czy nie wstyd Pani…!?

Nasza GDANSKA ENCYKLOPEDIA płonie nie mądrością , a bzdurami przepisywanymi od dyletantów, nieuków, którzy sobie nawzajem przyznawali tytuły od magistra do profesorów zwyczajnych włącznie!

Tragedią jest, że zamiast zmniejszać ilość błędów, to ze zwiększaniem się publikacji liczba ich się powiększa do potęgi.

Moich publikacji dot. zabytków gdańskich to znaczy opublikowanych artykułów i książki „Kompromitacja… Gdańska i… ministra kultury!” wydanej za moje prywatne pieniądze już w 2005 roku jeszcze nikt nie skrytykował (a ja w niej wymieniam błędy min. 100 polskich nazwisk – w tym nawet z tytułami prof. zwyczajnych), ani też nie pochwalił, bo nie chcą się sobie nawzajem narażać! Dlatego pozwoliłem sobie na zdanie: Cóż daje tytuł profesora, jeśli pusta jest jego głowa!

Niech Pani przyzna mnie fundusz na opublikowanie książek o Bramie Wyżynnej/ Hohes Tor, to unikniemy pisania skandalicznych bzdur o niej oraz do Dworze Artusa, którego regulaminy przetłumaczyłem już ponad 20 lat temu.

Nie pomoga fotografie

Niech Pani odważy się być mądrą i zatrzymać proces degrengolady w nauce polskiej w środowisku nie tylko gdańskim.

Przecież w Gdańsku są aż 3 Magnificencje (politechniki, uniwersytetu i akademii sztuk plastycznych), które aprobują licencje do błędów swoich wykładowców, a ja pasjonat tego zabytku proponowałem w ich uczelniach wygłosić wykłady na temat Bramy Długoulicznej, aby więcej siebie, swej uczelni ,Gdańska i Polski nie kompromitowali. Cóż szanownym rektorom to nie przeszkadza, że takie wzory młodzieży się stwarza i że TAKIE BĘDĘ RZECZPOSPOLITE JAKIE JEJ MŁODZIEŻY CHOWANIE !!!

prezydent Gdańska Adamowicz był tak zuchwały, że gdy zażądałem po 2 latach zwrotu moich książek lub zapłaty za nie, a je za pokwitowaniem przekazałem do władz miasta, aby zapoznali się z fuszerką kiedyś wspaniałego zabytku odpisał: że za książki nie zapłaci, bo ich nie zamawiał i oddał mi tylko jeden egzemplarz – czyli pozostałe przyswoili sobie tzn. rozkradli, albo zniszczyli!

Krótko mówiąc bronią głupoty komunistycznych władz i tępią to i tych, co ośmielają się głosić prawdę!

 Franciszek Krzysiak – represjonowany przez komunistyczną bandę za głoszoną prawdę i nie zrehabilitowany przez postkomunistów-oportunistów, bo są kontynuacją ciągłości władzy czerwonej zarazy!