Niepamiętającym przypominamy – namiętność obydwojga szalała płomieniem na pierwszych stronach tabloidów i zakończyła się nieodwracalnie na ich ostatnich stronach w dziale: kronika rozwodów.