Poseł Rzeczpospolitej Polskiej, członek Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński 10 czerwca 2016 r. z trybuny sejmowej wygłosił zdanie, które wpisze się na karty historii, jako totalny upadek przyzwoitości partii trzymającej władzę przez 8 lat.

Rafał Grupiński do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego:

„Pan poseł Kaczyński, który zmienia dziś Rzeczpospolitą, nie będzie miał w annałach historii dobrych wspominków. Będzie pan, panie pośle Kaczyński, nazywany w historii Kubą Rozpruwaczem polskiej demokracji”.

Warszawa, 18.11.2011. Wyst¹pienie szefa klubu parlamentarnego PO Rafa³a Grupiñskiego, po expose premiera Donalda Tuska, 18 bm. w Sejmie. Wczeœniej w Pa³acu Prezydenckim odby³o siê zaprzysiê¿enie nowego rz¹du. (mr) PAP/Radek Pietruszka

Wiele inwektyw na Wiejskiej padało z różnych stron. Tak obraźliwego, publicznie wypowiedzianego porównania nie dopuścił się żaden z parlamentarzystów.

Polityk, który w 1976 ukończył studia polonistyczne z zakresu historii literatury, pracował jako nauczyciel i bibliotekarz szkolny w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Od 1981 nauczyciel akademicki, wykładowca historii kultury i estetyki na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu pozwala sobie na takie chamstwo.

Pytanie, czy Pan Grupiński ma choćby szczątkową wiedzę, kim był Kuba Rozpruwacz? Mniemam, że z racji wykształcenia powinien mieć.

Jeżeli nie był świadom swoich słów, objaśniam:

Kuba Rozpruwacz, to pseudonim seryjnego mordercy grasującego w Londynie w 1888 roku. Ofiarami ataków przypisywanych Kubie Rozpruwaczowi zwykle padały prostytutki z ubogich dzielnic, mordowane przez podcięcie gardła. Większość z nich odniosła ponadto poważne rany brzucha(..) Był on najbardziej popularnym seryjnym mordercą w kulturze masowej.

kuba

Słowa wypowiedziane dyskwalifikują tego Pana, jako człowieka, któremu można powierzyć losy naszego kraju – Posłowi Sejmu RP. Brak hamulców członków opozycji staje się coraz bardziej niebezpieczne. Opluwanie Partii rządzącej z Prezesem na czele w tak podły, rynsztokowy wręcz sposób jest kpiną z państwa polskiego.

Uważam, że zasadnym byłoby postawienie Posła Grupińskiego przed Komisją Etyki, nałożenie surowej kary za porównanie, które sięgnęło politycznego dna.

W jednym z wywiadów Pan Grupiński oznajmił: Parlament Europejski jest naszym parlamentem. Tam są nasi posłowie. Europa jest naszym domem. (więcej)

Sprostowanie Szanowny Panie;

Europa jest naszym podwórkiem, a domem jest suwerenny kraj, Ojczyzna zwana Polską.

W annałach historii wspominków Pan Grupiński powinien zostać zapisany na liście parlamentarzystów, którym stres pourazowy po utracie władzy umysł splątał. Chory, bez prawa do renty na przykład. Opętany z nienawiści na własne życzenie.

Ważcie słowa sfrustrowani politycy. Mamy już serdecznie dosyć zwad, kłótni, oszczerstw.

Uszanujcie ogół społeczeństwa pracą, którą świadczyć macie. Zalewacie demokrację szambem, w którym wszyscy się wkrótce utopimy.

 „Odzy­waj się tyl­ko wte­dy, gdy wiesz, o co chodzi”.  Sokrates

„Szlachet­ny człowiek wy­maga od siebie, pros­tak od innych”. Konfucjusz

„Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”.

Ronald Reagan

„Politycy są jak śnieg. Gdy zacznie topnieć robi się bardzo brudny”.

Zdjęcia, źródło: Internet